Tag: laagopgeleiden

Arbeidsmarkt
Student negatief over carrièreperspectief

Nederlandse jongeren schatten hun kansen op de arbeidsmarkt net zo laag in als Spaanse jongeren. In Nederland verwacht 70 procent moeilijk of geen voltijdbaan te kunnen vinden na afronding van de studie, ten opzichte van 71,6 procent in Spanje. Duitse, Oostenrijkse en Franse studenten zijn veel positiever over hun carrièreperspectieven.

Werkgeverschap
ABU pleit voor korting op uniform loonbegrip

De ABU roept de Tweede Kamer op werkgevers die werknemers hebben met lage lonen, niet langer te benadelen met relatief hoge loonkosten. De ABU stelt een korting voor in het kader van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL).