STOOF: taaltoetsen via uitzendbureaus

0

Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) houdt samen met Stichting Lezen & Schrijven een actie om minder taalvaardigen te helpen aan werk.

Tijdens de Week van de Alfabetisering wordt op vrijdag 11 september 2015 de aftrap met de Taalverkenner gegeven. De Taalverkenner is een screeningsinstrument, waarmee binnen ongeveer drie minuten kan worden vastgesteld of degene die de Taalverkenner maakt wellicht moeite heeft met lezen. De toets wordt aan 400 medewerkers aangeboden op twee uitzendvestigingen van Randstad en In Person, die inhouse gevestigd zijn bij grote opdrachtgevers. Alle medewerkers – vast en flex – en van directie tot magazijnmedewerker – kunnen de Taalverkenner-toets doen.

3.500 uitzendvestigingen
Daaropvolgend wordt de Taalverkenner naar 3.500 uitzendvestigingen in Nederland verstuurd. Vanuit deze vestigingen werken dagelijks ruim 170.000 uitzendkrachten in alle beroepen en sectoren op de arbeidsmarkt.

Door ondersteuning in de vorm van de Taalverkenner te bieden, draagt STOOF enerzijds bij aan het herkennen en bespreken van het niveau van de taalvaardigheid door intercedenten (bewustwording) en anderzijds kunnen gratis taaltrainingen aan uitzendkrachten (employability) worden aangeboden.

Laaggeletterdheid
Volgens de Stichting Lezen en Schrijven is 1 op de 9 mensen in Nederland laaggeletterd, dat zijn 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar. Van die 1,3 miljoen nemen 700.000 mensen deel aan het arbeidsproces en dan gaat het niet alleen over ongeschoolde medewerkers: bijna 40% van alle minder taalvaardigen heeft een vmbo- of mbo 1-diploma. Ongeveer 10% heeft een afgeronde opleiding mbo 2, 3 of 4.


Bron: STOOF

Lees ook: STOOF-taaltraning voor flexkrachten

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer