UWV: matige groei werkgelegenheid

0

In 2011 en 2012 zullen er in totaal 135.000 nieuwe banen ontstaan. Dit is echter maar een matige groei.

Dat stelt UWV Werkbedrijf in de maandag verschenen Arbeidsmarktprognose 2011-2012.

In 2011 komen er 67.000 nieuwe banen bij en in 2012 68.000. ‘Gewoonlijk groeit de werkgelegenheid harder in perioden van economisch herstel.’ De groei is vooral te danken aan de zorg en de uitzendsector. In de industrie is wel sprake van herstel van de productie, maar krimpt de werkgelegenheid. Daar is sprake van een langdurige trend van minder personeel, aldus UWV. Ook in het openbaar bestuur neemt de werkgelegenheid af. Dat komt door de voorgenomen bezuinigingen van de overheid.

Door de matige groei van de werkgelegenheid zal de werkloosheid in 2011 en 2012 licht dalen. Voor oudere en laagopgeleide werkzoekenden zal het echter moeilijk blijven om werk te vinden, stelt UWV. Het aantal werklozen neemt af van 475.000 nu naar 430.000 aan het eind van 2012. De werkloosheid zal volgens UWV in alle leeftijdsgroepen dalen, maar de afname is bij jongeren veel sterker dan bij 45-plussers. Ook het aandeel laagopgeleide werklozen blijft ondanks het aantrekken van de economie hoog. Ongeveer de helft van de bij UWV ingeschreven werkzoekenden is laagopgeleid. Banen voor hen worden vaak ingevuld door werknemers met een hoger opleidingsniveau. Ook nemen werkgevers relatief weinig ouderen aan. 55-plussers vervullen 2 procent van de vacatures, terwijl zij 20 procent van het werkzoekendenbestand van UWV vormen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer