Tag: werkzoekende

Arbeidsmarkt
Twittercampagne publiek-private samenwerking

Publiek-private samenwerking leidt tot meer matches en dus is het zaak om meer aandacht te geven aan goede voorbeelden van publiek-private samenwerking in het sociaal domein. Met die gedachte zijn ABU, NBBU, OVAL, ministerie van SZW, Servicepunt Flex en de Programmaraad (UWV, VNG, Divosa en Cedris) een gezamenlijke twittercampagne begonnen met de hashtag #PPSnu.

Arbeidsmarkt
Werkloosheid daalt

De werkloosheid in Nederland is in oktober gedaald tot 8,5 procent van de beroepsbevolking. Van een herstel op de arbeidsmarkt is echter nog geen sprake. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Arbeidsmarkt
Gemeente helpt oudere werkzoekende onvoldoende

Gemeenten helpen bijstandsgerechtigden van 45 jaar en ouder die werk zoeken, onvoldoende effectief. Ze houden te weinig rekening met de situatie waarin de meeste oudere bijstandsgerechtigden zitten. Die werkzoekenden staan vaak ver af van de arbeidsmarkt en hebben specifieke hulp nodig.

Arbeidsmarkt
Randstad helpt ruim 8000 jongeren aan baan

Het is Randstad gelukt om in vijf weken tijd 8281 jongeren aan een baan te helpen. Hoewel het beoogde aantal van tienduizend niet is gehaald, is dat ‘een fantastisch resultaat’, aldus Mirjam Sterk donderdag.

Werkgeverschap
UWV en uitzenders starten actie ouderenwerkloosheid

UWV bindt samen met private partijen de strijd aan tegen de snel stijgende werkloosheid onder 55-plussers. Onderdeel van het Actieplan 55PlusWerkt zijn een scholingsvoucher en een plaatsingsfee voor private intermediairs, zoals uitzendorganisaties die oudere werkzoekenden naar een baan bemiddelen.

Werkgeverschap
ABU pleit voor korting op uniform loonbegrip

De ABU roept de Tweede Kamer op werkgevers die werknemers hebben met lage lonen, niet langer te benadelen met relatief hoge loonkosten. De ABU stelt een korting voor in het kader van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL).

1 2 3 8