Politieke partijen claimen banengroei

0

Een dag voordat het Centraal Planbureau (CPB) de doorrekeningen van verkiezingsprogramma’s naar buiten brengt, maken veel politieke partijen al hun banencijfers bekend.

De VVD zei woensdagochtend als eerste dat zij volgens het CPB 400.000 extra banen in de marktsector weet te creëren. Vervolgens meldde het CDA dat dankzij maatregelen in zijn program 320.000 nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan. Bij GroenLinks gaat het om 300.000, bij de PvdA 200.000 en bij de ChristenUnie om 100.000 extra banen.

De komende tijd ontstaan er toch al 100.000 arbeidsplaatsen meer in de zorg, omdat met de vergrijzing meer mensen nodig zijn om de gezondheidszorg op peil te houden. De werkgelegenheidsgroei die in verkiezingsprogramma’s wordt gerealiseerd, kan daarbovenop geteld worden. Maar daar staat tegenover dat veel partijen willen bezuinigen op het overheidsapparaat, onder meer door ministeries samen te voegen. Dat kost weer banen van ambtenaren.

Bij veel van de partijen is de groei van de werkgelegenheid te danken aan lagere lasten voor ondernemers en werkenden. Zo willen diverse partijen de arbeidskorting verhogen en stelt zowel CDA als PvdA voor de tweede belastingschijf te verlagen. Bij de verlaging van belasting op arbeid wordt er vaak voor gekozen om de heffingen op consumptie en milieuvervuilende activiteiten te verhogen.

Om meer mensen aan het werk te krijgen helpen ook maatregelen op de arbeidsmarkt, zoals aanpassing van het ontslagrecht en verhoging van de AOW-leeftijd. Volgens GroenLinks gaan ook meer vrouwen aan het werk als de AOW gekoppeld wordt aan het aantal gewerkte jaren. De PvdA en VVD claimen nog banengroei door investeringen in het onderwijs.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer