Prinsjesdag: feitenoverzicht Sociale Zaken

0

Op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2011 moet ruim 400 miljoen euro aan tegenvallers worden weggewerkt.

De tegenvallers komen vooral door een hoger dan verwacht aantal arbeidsongeschikten. Ondanks zijn demissionaire status is minister Piet Hein Donner ook druk met verhoging van de AOW-leeftijd en aanpassen van pensioenwetgeving.

  • De uitgaven van het ministerie van Sociale Zaken worden voor 2011 begroot op 25,9 miljard euro.
  • Maatregelen voor de aanpak van de economische crisis worden afgebouwd nu de bedrijvigheid zich herstelt.
  • Overleg met werkgevers en de vakbeweging over langer doorwerken en aanpassing van pensioenregels om de oudedagsvoorzieningen betaalbaar te houden.
  • Het budget van de sociale werkplaatsen wordt in 2011 met 120 miljoen euro verlaagd.
  • Op het re-integratiebudget van gemeenten en uitkeringsinstituut UWV om werklozen aan de slag te helpen wordt in 2012 190 miljoen euro bezuinigd.
  • Per 2011 wordt de AOW-partnertoeslag met 8 procent verlaagd.
  • De tegemoetkomingen oudere belastingplichtigen, nabestaanden en arbeidsongeschikten worden per 2011 met 14 euro gekort.
  • Ongeveer 270.000 AOW’ers in het buitenland krijgen geen tegemoetkoming meer om hun koopkracht bij te spijkeren.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer