Randstad helpt ex-asielzoekers aan werk

0

In december vorig jaar startten het COA en Randstad een pilot om 95 vergunninghouders (ex-asielzoekers met een verblijfs- en werkvergunning) te begeleiden naar werk. Dat is met 61% van de ‘jobready’ vergunninghouders gelukt.

Volgens Randstad en het COA maakt de pilot duidelijk dat het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor deze doelgroep maatwerk vergt op lokaal niveau.

Wervingseisen
In de afgelopen zes maanden wilden de organisaties vergunninghouders (ex-asielzoekers met een verblijfs- en werkvergunning) in asielzoekerscentra die op korte termijn een woning in provincie Utrecht zouden krijgen, bemiddelen en begeleiden naar werk.
Gebleken is dat vooral wervingseisen op het gebied van taal en specifieke kennis voor sectoren ICT en techniek een belemmering vormen voor het vinden van werk. Vooral in technische beroepen is actuele kennis en relevante recente werkervaring van belang. De deelnemers in de pilot hebben dit veelal niet. Dit wordt ook niet ondervangen door de werkgevers.

‘Jobready’ vergunninghouders
In de pilot waren in totaal 44% van de door het COA voorgeselecteerde vergunninghouders ‘jobready’. Dit betekent dat ze de Nederlandse en/of Engelse taal machtig zijn, gemotiveerd zijn om te werken en flexibiliteit hebben ten aanzien van het soort werk.
Van de 44% jobready vergunninghouders is 61% aan werk geholpen. Voor 34% was dit betaald werk, 9% kreeg een betaalde werkervaringsplaats, 11 % een onbetaalde werkervaringsplaats en 7% deed vrijwilligerswerk.

Naar werk begeleiden
Inge Dijkstra, directeur Randstad HR Solutions: ‘Doel van de pilot was om inzicht  te krijgen in de kloof tussen vraag en aanbod van vergunninghouders op de arbeidsmarkt. De resultaten laten nu zien waar we tegen aanlopen. We willen nu samen met individuele gemeenten gaan kijken hoe we op lokaal niveau kunnen helpen met het naar werk begeleiden van vergunninghouders. Waar nodig zullen we ook in gesprek gaan met werkgevers om vraag en aanbod beter aan elkaar te koppelen.’

Bron: Randstad


Lees ook: Randstad pleit voor veel meer arbeidsmigranten

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer