WW’er moeilijker als uitzendkracht aan de slag in de bouw

0

In de bouw is de route om WW’ers via het uitzendbureau aan een nieuwe toekomst te helpen, feitelijk afgesloten. Dit omdat nieuwkomers in de bouw als uitzendkracht anders moeten worden beloond volgens de nieuwe cao Bouw & Infra.

Dit stelt Henk Geurtsen (Experts in Flex) die dit voor Flexmarkt toelicht.

Inloopschalen niet voor uitzendkrachten

Wat is er precies aan de hand? In de nieuwe cao Bouw & Infra is een bepaling opgenomen dat de inloopschalen, die bedoeld zijn om mensen ervaring op te laten doen in de Bouw, niet meer van toepassing zijn voor uitzendkrachten.
Voor werkgevers in de Bouw is het hierdoor financieel zeer onaantrekkelijk geworden om uitkeringsgerechtigden via een uitzendbureau aan te trekken, omdat deze mensen meerdere euro’s per uur duurder zijn geworden doordat de inloopschaal niet toegepast mag worden.

Belangrijke rol uitzendbureau

Bouwwerkgevers mogen zelf de inloopschalen toepassen, maar hebben minder expertise in het vinden uitkeringsgerechtigden. De uitzendbureaus hebben hier altijd een prominente rol in vervuld.
Uitzendbureaus zijn bij uitstek de werkgevers die in staat zijn om mensen vanuit een uitkering te helpen aan een nieuwe baan. Zeker als het gaat om het vinden van een baan in een branche waar de persoon in kwestie nog geen ervaring heeft opgedaan.

Minder kansen WW’ers

Dit betekent minder kansen voor uitkeringsgerechtigden en minder mensen voor de bouwbedrijven die zitten te springen om mensen.

Rechtsongelijkheid

Nog los van het feit dat zowel de uitkeringsgerechtigden als de bouwwerkgevers verliezers zijn, is er ook een rechtsongelijkheid ontstaan. Uitzendbureaus belonen uitzendkrachten altijd op dezelfde manier als werknemers in dienst bij de klant, via de “inlenersbeloning” die is vastgelegd in de ABU-CAO en NBBU-CAO.
Nu is er de situatie dat op grond van de cao Bouw & Infra nieuwkomer uitzendkrachten euro’s per uur meer loon moeten ontvangen dan vergelijkbare werknemers in dienst van een bouwwerkgever. Het is maar de vraag of dat juridisch stand kan houden.

 CAO Bouw & Infra

Voor de nieuwe cao Bouw & Infra loopt een aanvraag tot algemeen verbindend verklaring. Hier ligt een rol voor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Koolmees, red.) om deze rechtsongelijkheid en de verminderde toegang van uitkeringsgerechtigden tot de bouwsector ongedaan te maken.

Dit is een bijdrage van Henk Geurtsen (Experts in Flex)

Lees ook de eerdere blog van Henk Geurtsen over de negatieve gevolgen van de nieuwe cao Bouw & Infra voor uitzendbureaus.

Eerder deze maand haalde NBBU-voorzitter Brigitte van der Burg in haar column ook al flink uit naar de vakbonden, die in de nieuwe cao Bouw & Infra hebben laten vastleggen dat leerling-werknemers (BBL’ers)  niet meer direct in dienst mogen zijn van een uitzendbureau.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer