Uitzenden in de bouw wordt duurder

0

In het principeakkoord voor de nieuwe Bouw-cao zijn een aantal bepalingen opgenomen die nogal wat gevolgen hebben voor het uitzenden in de bouw. Henk Geurtsen (Experts in Flex) legt in een blog voor Flexmarkt uit hoe dat zit.

Bouw-cao

Bij elke nieuwe cao is het vrij gebruikelijk dat de lonen worden verhoogd. Dat raakt zowel de eigen medewerkers als de flexkrachten, dus dat levert als zodanig geen nadeel op voor de uitzendbureaus. In dit akkoord is echter een hoofdstuk opgenomen wat specifiek betrekking heeft op uitzendkrachten, met nogal wat gevolgen.

BBL-Leerlingen

BBL-leerlingen kunnen niet meer in dienst zijn van een uitzendbureau of payrollbedrijf. Volgens het principeakkoord moeten leerlingen in dienst zijn door het SBB erkend leerbedrijf.

Nieuwkomers

In de ‘oude’ cao is er nog sprake van het onderscheid tussen vakkracht en nieuwkomer bij uitzendkrachten. Dit onderscheid komt te vervallen. Dit betekent dat een aantal vergoedingen die nu nog niet van toepassing zijn voor nieuwkomers met de komst van de nieuwe cao wél van toepassing worden.

Inloopschalen

De inloopschalen worden uitgesloten voor uitzendkrachten. Dit zal in de praktijk gaan betekenen dat uitzendbureaus geen starters in de bouw meer kunnen uitzenden. De inleners kunnen voor hun eigen mensen wél gebruik blijven maken van de inloopschalen, terwijl deze voor uitzendkrachten worden uitgesloten. Het is de vraag of deze rechtsongelijkheid juridisch wel stand kan houden.

Plaatsingsgegevens

In de ABU-cao en NBBU-cao zijn bepalingen opgenomen welke gegevens het uitzendbureau schriftelijk moet verstrekken aan de uitzendkracht bij een plaatsing. Dat betreft o.a. de functie, de schaal en trede en het bruto loon.
Volgens het principeakkoord voor de nieuwe Bouw-cao moet elke inlener vanaf 1 januari 2019 zich ervan vergewissen dat de uitzendkracht een dergelijke verklaring heeft ontvangen en dat daarin de beloning is opgenomen conform de inlenersbeloning. Hoe de partijen dit qua uitvoering in de cao willen gaan verwerken wordt nog een uitdaging. Als de inlener moet bewijzen dat hieraan is voldaan, dan zal de inlener een kopie van de plaatsingsbevestiging moeten bewaren, maar dan kom je in de knoei met de AVG.

Wanneer de nieuwe cao gaat verschijnen valt nog niet te zeggen, ook niet of alles uit het principeakkoord volledig doorgevoerd wordt. Dat deze nieuwe cao de nodige impact heeft voor de flexbranche is evident.
Voor uitzendbureaus en payrollbedrijven die zaken doen in de bouw is het van groot belang om zich hier goed op voor te bereiden.

Dit is een blog van Henk Geurtsen (Experts in Flex).

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer