Rabobank: groei in vrijwel alle bedrijfssectoren

0

Er is een onverwacht snel herstel van de economie. Voor vrijwel alle sectoren neemt de bedrijvigheid toe. Vooral de uitzendbureaus en de ICT dienstverleners profiteren daarvan.

Voor alle sectoren behalve de gezondheidszorg zijn de afzetverwachtingen beter dan een halfjaar geleden. De Rabobank heeft daarom de sectorprognoses voor 2014 tussentijds bijgesteld.
Niet alleen het uitvoervolume neemt toe, maar ook de binnenlandse bestedingen stijgen weer licht. De Rabobank verwacht dat het private investeringsvolume in 2014 met 4,75 %  toeneemt. De particuliere consumptie krimpt in 2014 met 1%. Dat is minder dan voorgaande jaren en minder dan eerder verwacht.


Economisch herstel zet door

‘Eind vorig jaar waren we voorzichtig optimistisch over 2014. De verwachting is nu gerechtvaardigd dat het economisch herstel doorzet. In navolging van de exportgerichte sectoren industrie, groothandel en transport zien we dat ook voor de zakelijke dienstverlening, horeca en recreatie en de bouw de seinen steeds meer op groen staan’, aldus Paul Dirken, directeur Bedrijven bij Rabobank Nederland, in een toelichting.

Industrie, groothandel en transport
De uitvoer profiteert van de terugkeer van economische groei in de eurozone en hogere groei in het Verenigd Koninkrijk en de VS. In de exportgerichte maakindustrie zal de afzet sterker aantrekken dan eerder verwacht. De voedingsmiddelenindustrie presteert in 2014 naar verwachting gemiddeld. Ook de groothandel profiteert van de aantrekkende buitenlandse vraag. In de transportsector is er geen eenduidig beeld. In het wegtransport lijken vraag en aanbod in 2014 meer in evenwicht; maar de binnenvaart blijft kampen met een overcapaciteit.

Bouw, horeca en zakelijke dienstverlening
Bouwgerelateerde en consumentgerichte bedrijven, die meer afhankelijk zijn van de binnenlandse markt, hebben dit jaar nog te maken met een relatief zwakke vraag.Voor de bouw is 2014 naar verwachting een overgangsjaar naar groei. In 2015 zal de bouwproductie weer aantrekken, maar productieniveaus van voor de financiële crisis lijken niet realistisch.
Na een aantal mindere jaren groeit de vraag in de horeca en recreatie licht. De opkomst van e-commercie biedt meer groeikansen voor logistieke dienstverleners en koeriersbedrijven.
De zakelijke dienstverlening profiteert van de toename van bedrijvigheid in andere sectoren. Vooral de uitzendbureaus en de ICT dienstverleners plukken hier al de vruchten van.

Automotive, detailhandel en gezondheidszorg
De groeivooruitzichten voor de detailhandel-food in 2014 zijn stabiel. In tegenstelling tot de detailhandel non-food, waar veranderend consumentengedrag en verregaande technologische ontwikkelingen hebben gezorgd voor fundamentele veranderingen. Het verminderde pessimisme onder consumenten de afgelopen maanden kan hoopgevend zijn voor de ondernemers in de detailhandel.
Na een zeer forse daling in 2013 zal de automotive sector in de tweede helft van dit jaar een bescheiden herstel laten zien. In de gezondheidszorg zal de volumegroei in 2014 afvlakken richting nul. De vraag naar zorg neemt wel toe, maar verschuift naar goedkopere oplossingen. Dit betekent minder relatief dure 2e lijnszorg en meer goedkopere 1e lijnszorg.

Bron: Rabobank Cijfers & Trends Sectorprognose 2014

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer