Werkgevers vrezen vertrek babyboomers

0

De enorme uitstroom aan babyboomers die binnenkort massaal met pensioen gaan, leidt tot nog grotere personeelstekorten en mogelijke kennishiaten in organisaties. Bijna acht op de tien werkgevers zien de veroudering van hun werknemers dan ook als een van de drie grootste zorgen voor 2020.

Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van recruitmentbureau Robert Half. Deze resultaten werden verkregen uit de Workplace Survey, een onafhankelijke enquête onder 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren, alsmede 300 Nederlandse managers met wervingsbevoegheid in verschillende sectoren, van telecom tot horeca, van de juristerij tot de industrie.

Kennis gaat verloren

Bijna acht op de tien (79%) van de ondervraagde werkgevers geeft aan zich zorgen te maken over de kennis die verloren dreigt te gaan met het aanstaande vertrek van de babyboomers door pensionering. Bijna een kwart (24%) van de werkgevers noemt het zelfs een zeer grote bedreiging voor het bedrijf.
“De vergrijzing van de bevolking is een feit. Daar komt bij dat de babyboomgeneratie een kapitale bron van kennis en know-how vormt. Het is dan ook niet meer dan logisch dat dit thema Nederlandse bedrijven bezighoudt. Het is essentieel goed te anticiperen op de uitstroom van babyboomers, zowel op micro- als macroniveau. Op korte termijn kunnen er problemen de kop opsteken bij het vinden van (gepast) personeel. De verantwoordelijkheid ligt bij de werkgevers om de juiste maatregelen te nemen deze golf aan vertrekken op te vangen.”, zegt Frédérique Bruggeman, Managing Director bij Robert Half.

Veel werkgevers nemen volgens Robert Half wel diverse maatregelen om het vertrek van deze generatie op te vangen. Meer dan de helft (56%) van de werkgevers stoomt hun onderneming klaar voor de uitstroom van babyboomers door teams met werknemers uit verschillende generaties samen te stellen

Vergrijzing vergroot belang talentbeheer

Dat er kennis verdwijnt met het vertrek van de babyboomers is niet de enige uitdaging. Want waar babyboomers meestal jarenlang trouw zijn aan een bedrijf, lijken jonge werknemers minder loyaal. Zij kunnen, mede dankzij de krapte op de arbeidsmarkt, snel en makkelijk switchen van werkgever. Hierdoor is de uitstroom van werknemers groter dan de instroom. Hiring managers realiseren zich dan ook dat talentbeheer steeds belangrijker wordt. Naast vergrijzing (35%) noemen werkgevers het aantrekken (38%) en behouden (33%) van talent en het creëren van motivatie en betrokkenheid (32%) een grote uitdaging.

Personeelstekort horeca naar recordhoogte

Ondertussen stelt het enorme personeelstekort de horeca op dit moment al voor enorme acute problemen. Het aantal bedrijven dat heeft aangegeven te kampen te hebben met personeelstekort is gestegen naar een recordhoogte van 35%, zo meldt het CBS. Het tekort aan arbeidskrachten is ook terug te zien in de ruim 23.000 openstaande vacatures in de horeca aan het eind van het derde kwartaal. Dit voorjaar meldden brancheverenigingen Koninklijke Horeca Nederland en Stichting Vakbekwaamheid Horeca dat de horecasector de komende jaren in totaal bijna 100.000 extra medewerkers nodig heeft.

Bronnen: Robert Half/ANP

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer