Uitdagingen voor de flexbranche in 2020

0

De flexbranche staat momenteel voor een aantal grote uitdagingen, waarbij onder meer het investeren in digitalisering van belang is om concurrerend te blijven. Welke uitdagingen kunt u als intermediair verwachten in 2020?

Na de relatief hoge groei van het aantal uitzenduren in de afgelopen jaren, wordt er voor 2020 een fors lagere banengroei verwacht. Deze verschuiving in de flexbranche komt voornamelijk door de lagere economische groeiverwachtingen, de aanhoudende krappe arbeidsmarkt en de invoering van nieuwe wetgeving. Wat zijn de uitdagingen voor de organisaties in de flexbranche in 2020?

WAB verandert flex

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. De wet raakt ongeveer een miljoen werknemers met een flexibel arbeidscontract en dwingt werkgevers kritisch na te denken over de inzet van flexibele arbeid. Organisaties krijgen daarbij te maken met hogere kosten en een strengere afbakening van verschillende flexvormen. Zoals bij elke wetswijziging, brengt dit voor vele organisaties extra administratie met zich mee.

Flexibele arbeid duurder

De WAB maakt flexibele arbeid in het algemeen iets duurder. Dit geldt zowel voor uitzendkrachten/gedetacheerden als voor werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij een organisatie. De differentiatie in WW-premie, waarbij voor flexibele en tijdelijke contracten een hogere premie van toepassing is dan voor vaste contracten, geldt namelijk voor alle werkgevers. Dit zal voor organisaties die gebruik willen maken van flexibele arbeid, een merkbare invloed hebben.

Integrale aanpak

De WAB beoogt de verschillen tussen vaste en flexibele arbeidsvormen te verkleinen. Een meer integrale aanpak, zoals de duurzame inzetbaarheid van werknemers met een flexibel arbeidscontract, is van belang om de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Betrokken en gezonde werknemers bevorderen de kwaliteit binnen de organisatie. Zij hebben een hogere arbeidsproductiviteit, lager ziekteverzuim en het verloop is minder.

Focus op werving, selectie en behoud kandidaten

De voorspelling is dat het aantal uitzenduren afneemt. Dat vraagt om scherp inzicht in wat er nodig is om je als  intermediair van de concurrentie te onderscheiden, met succes kandidaten te vinden en vooral deze kandidaten te binden en te boeien. Uiteraard wil je als intermediair daarom zoveel mogelijk tijd besteden aan de kernactiviteit: het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Administratieve, financiële en juridische handelingen kosten daarbij veel tijd en extra hulpbronnen wat de winstgevendheid en de kernactiviteit kan belasten.

Digitalisering

De rol van de intermediair die de kandidaten coacht, begeleidt en enthousiasmeert heeft een belangrijke toegevoegde waarde in de flexbranche. Daarnaast heeft de toenemende digitalisering ook een grote impact. Om de concurrentie voor te blijven, moet je als intermediair buiten de bekende kaders denken. Het investeren in het digitaliseren van interne processen zoals het wervingsproces, inschrijvingen, onboarding en de urendeclaratie kan een grote toegevoegde waarde opleveren. Digitalisering zorgt voor meer inzicht in processen, efficiënter werken en hoogwaardige diensten. Vanzelfsprekend vraagt vernieuwing ook om voldoende tijd, budget en kennis.

Geen bedreigingen, maar kansen

Of de bovenstaande uitdagingen leiden tot bedreigingen of juist kansen ligt aan de organisatorische beslissingen die worden genomen. Als HR-dienstverlener is PRO HRM voor haar opdrachtgevers zowel een adviserende als uitvoerende partner op het gebied van verloning, arbeidscontractbeheer en cao-toepassing. PRO HRM blijft haar dienstverlening aanpassen aan de huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt en de wensen vanuit zowel de werknemer als opdrachtgever. Zo zien we de WAB als een kans om onze dienstverlening verder te optimaliseren en uit te breiden. In samenwerking met onze opdrachtgevers bieden we onder meer een digitale werving- en selectiemodule aan in ons online HR-portaal en kunnen werknemers gebruikmaken van ‘PRO Academy’, het online opleidingsportaal.

Dit artikel is gesponsord door PRO HRM.

Wilt u meer weten over welke uitdagingen u als intermediair in 2020 kunt verwachten? Of welke verantwoordelijkheden PRO HRM van u kan overnemen? Download hier de factsheet Uitdagingen voor de intermediair.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer