Tag: meldingsplicht

Algemeen
Meldingsplicht voor buitenlandse tijdelijke arbeidskrachten

Vanaf 1 maart 2020 geldt er een meldingsplicht voor werkgevers uit andere EU-lidstaten die in Nederland een tijdelijke opdracht uitvoeren. De meldingsplicht geldt voor gedetacheerden, (sommige) zelfstandigen en uitzendbureaus die hun uitzendkrachten in ons land laten werken.

Flexwerkers
Wetsvoorstel meldingsplicht naar Kamer

Buitenlandse bedrijven die tijdelijk werk doen in Nederland krijgen een meldingsplicht. Dit moet het voor de Inspectie SZW gemakkelijker maken om te controleren of bedrijven zich houden aan de Europese Detacheringsrichtlijn.