Meldingsplicht voor buitenlandse tijdelijke arbeidskrachten

0

Vanaf 1 maart 2020 geldt er een meldingsplicht voor werkgevers uit andere EU-lidstaten die in Nederland een tijdelijke opdracht uitvoeren. Onder deze meldingsplicht vallen gedetacheerden, (sommige) zelfstandigen en uitzendbureaus die hun uitzendkrachten in ons land laten werken.

Online meldloket

Werkgevers (dienstverrichters) uit landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die tijdelijk in Nederland werkzaamheden gaan doen, moeten de komst van hun werknemers vooraf gaan melden. Dit moet gebeuren via het online meldloket (postedworkers.nl). Ook de komst van alle gedetacheerde werknemers moet hier worden gemeld. Zelfstandigen moeten zich in sommige gevallen melden.

Voor wie?

De meldingsplicht geldt voor zelfstandigen in sommige sectoren en werkgevers uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die tijdelijk in Nederland gaan werken. Dit zijn:

  • zelfstandigen en werkgevers die met eigen personeel naar Nederland komen
  • multinationale bedrijven die medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland
  • bureaus die uitzendkrachten in Nederland laten werken.

Controle opdrachtgever

De opdrachtgever (de dienstontvanger) moet controleren of de buitenlandse werknemers daadwerkelijk zijn gemeld en of de melding klopt. Bij fouten moet de opdrachtgever dit aanpassen in het online meldloket.

Deze verplichte melding komt voor uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) en het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU.

Bron: Rijksoverheid

Concurrentie op arbeidsvoorwaarden

De achterliggende gedachte achter de meldingsplicht is dat de Inspectie SZW buitenlanders die in Nederland gaan werken beter kan controleren. Dit is nodig om de concurrentie op arbeidsvoorwaarden binnen Europa (en dus mogelijke sociale dumping en onderbetaling) tegen te gaan.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer