Arbeidsduur bij ouderschapsverlof

0

Werkzaamheden tijdens ouderschapsverlof zijn van belang
als men aansluitend in deeltijd wil gaan werken.

Een werkneemster heeft na haar zwangerschapsverlof gedurende twee dagen per week ouderschapsverlof opgenomen. Gedurende dit verlof heeft zij niet haar eigen functie kunnen uitoefenen, maar heeft zij andere taken verricht. Na afloop van het ouderschapsverlof wenst zij haar eigen functie gedurende drie dagen per week uit te oefenen. Een verzoek daartoe wordt door de werkgever gemotiveerd afgewezen. Deze is van mening dat het voor deze commerciële functie van wezenlijk belang is dat de werknemer continu betrokken is bij de processen voor de producten. De werkgever heeft aangegeven dat de werkneemster intern kan solliciteren naar functies die wel in deeltijd kunnen worden uitgeoefend. De werkneemster vordert in kort geding toewijzing van haar verzoek tot vermindering van de arbeidsduur. Zij heeft daarbij aangegeven deze functie bij een andere afdeling wel in deeltijd te kunnen realiseren.

De beslissing

De kantonrechter heeft de vordering afgewezen. De argumenten van de werkgever zijn reëel, terwijl de oplossing die de werkneemster aandraagt, namelijk de functie vervullen bij een ander onderdeel van werkgevers organisatie, strekt ver buiten de werking van de Wet aanpassing arbeidsduur. Deze wet ziet op aanpassing van de arbeidsduur in de eigen functie, niet in een alternatieve functie.

Kantonrechter Rotterdam 29 maart 2005, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2005, nummer 165

Commentaar

De werkgever is er in geslaagd de zwaarwegende bedrijfsbelangen aan te tonen, zodat de vermindering van de arbeidsduur voor deze specifieke functie niet hoeft te worden toegepast. De werkneemster heeft ingestemd met een functiewijziging tijdens het ouderschapsverlof. Omdat zij toen geen aanspraak heeft gemaakt op het vervullen van haar eigen functie tijdens het ouderschapsverlof, maakt zij nu geen kans in de procedure tot aanpassing van de arbeidsduur in haar oorspronkelijke functie.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer