‘Bezuiniging op flexkrachten ziekenhuizen blijkt illusie’

0

In 2010 is er in de Nederlandse ziekenhuizen meer geld uitgegeven aan de inhuur van externe krachten dan in 2009. Ziekenhuizen gaven 558 miljoen euro uit aan externen, 2,1 procent meer dan in 2009.

Dit blijkt uit een analyse van de jaarverslagen, uitgevoerd door Funktiemediair.

Door de druk op tarieven van externen vinden de onderzoekers het zelfs aannemelijk dat het aantal ingehuurden zelfs met méér dan 2,1 procent is toegenomen.

De onderzoekers hebben in de jaarverslagen gekeken naar de post PNIL (Personeel Niet In Loondienst). Deze post kent normaliter subposten, die samenkomen in de totaalpost ‘PNIL’. Subposten zijn bijvoorbeeld ‘inhuur medische uitzendkrachten’, ‘inhuur management en staf’, ‘inhuur specialisten vrij beroep of elders in loondienst’, ‘overige posten betreffende uitzendkrachten/inhuur’ of een indeling langs ‘algemene of patiëntgebonden inhuur’. De post PNIL is een weergave van hoeveel er extern wordt ingehuurd in een ziekenhuis. De PNIL post is een indicator van de externe flexibiliteit van een ziekenhuisorganisatie. De meeste ziekenhuizen kennen vaak ook een interne flexibiliteit, vormgegeven in een intern flexbureau.
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer