Duur proefplaatsing uitkeringsgerechtigden wijzigt

1

Mensen die een uitkering ontvangen, kunnen gaan werken op basis van een proefplaatsing. Vanaf 2013 wijzigt de duur van deze proefplaatsing.

Vanaf 1 januari 2013 duurt een proefplaatsing meestal twee maanden. Verlenging van de periode is onder bepaalde omstandigheden mogelijk, tot een maximum van zes maanden.

Uitkeringsgerechtigden, zoals arbeidsongeschikten of mensen die al langer dan drie maanden werkloos zijn, kunnen op basis van een proefplaatsing aan het werk gaan. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen en de werknemer behoudt zijn uitkering. Als de aannemelijk is dat de uitkeringsgerechtigde ook zonder proefplaatsing werk kan krijgen, verleent het UWV geen toestemming voor de proefplaatsing.

Uitkeringsgerechtigden kunnen ook via een uitzendbureau of detacheringsbureau in aanmerking komen voor proefplaatsing. De uitzender of detacheerder moet wel aan kunnen tonen dat de inlener ervan op de hoogte is dat er sprake is van een proefplaatsing en dat de werknemer dus met behoud van uitkering werkt. Een uitkeringsgerechtigde mag meerdere keren op basis van een proefplaatsing werken via hetzelfde uitzend- of detacheringsbureau. Voorwaarde is wel dat de inlener niet dezelfde is.

Beleidsregels proefplaatsing UWV 2013

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Wordt lastig voor uitzendbureaus.
    Je mag dus wel een kandidaat aanleveren, maar na 2 maanden(of als je medewerking krijgt max 6) GEEN uitzendbeding meer.
    Dan is de oplossing een tarief voor w&s gaan hanteren i.p.v. een tarief per uur.

Reageer