Langer depressief met tijdelijk contract

0

Werknemers met psychische problemen die een tijdelijk contract hebben, blijven langer ziek dan die met een vast contract. Dit hebben Finse wetenschappers aangetoond in het tijdschrift Scandinavian Journal of Work, Environment and Health.

De wetenschappers, onder leiding van Jenni Ervasti van het Finse instituut voor bedrijfsgezondheidszorg, onderzochten 108 duizend Finse werknemers tussen 2005 en 2011. Ze bekeken die gevallen waar het ziekteverzuim door depressie negen dagen of meer ging duren.

Risico
Het aantal keren dat een tijdelijke of vaste medewerker zich ziek meldt met depressieve klachten is ongeveer gelijk. De onderzoekers ontdekten wel een significant verschil: mensen met een tijdelijk contract bleven langer ziek dan die met een vast contract. Het verschil werd groter naarmate de depressieve werknemers ouder waren.

De onderzoekers hanteerden de grens van 52 jaar. Ook waren er grote verschillen bij mensen met een lagere opleiding. De onderzoekers denken dat het ermee te maken heeft dat ouderen en lager opgeleiden minder snel hulp vragen bij depressie. Bij deeltijdcontracten van 50 procent of minder was er niet veel verschil te zien tussen tijdelijke en vaste contracten.

De Finse wetenschappers hebben geen verklaring voor het fenomeen. Mogelijk hebben werknemers met een vast contract een betere gezondheid. De stress van werkloze periodes tussen tijdelijke contracten kan een risicofactor zijn voor het ontstaan van psychische problemen, zo betogen ze. En een verklaring kan zijn dat mensen met een depressie minder snel een vast contract krijgen.

ArboNed
ArboNed deed in 2012 studie naar depressie als oorzaak van ziekteverzuim. De organisatie zag het aantal verzuimdagen in Nederland stijgen met meer dan 50 procent. Het aantal werknemers dat uitvalt met depressieve klachten nam toe met 26 procent en deze werknemers bleven 22 procent langer thuis.

ArboNed constateerde dat de groep werknemers die niet om kan gaan met de druk op het werk toeneemt. Zij schakelen vervolgens geen hulp in en blijven langer doorlopen met klachten. ArboNed publiceerde een whitepaper over hoe het op tijd herkennen van symptomen en sturen op persoonlijke resources depressiviteit kan beperken.

De kernvraag bij het Finse onderzoek zou zijn of het aanbieden van een vast contract verschil maakt. Daarop hebben de wetenschappers geen antwoord. Meer en betere psychische hulp zou wellicht kunnen helpen.

Meer weten over duurzame inzetbaarheid? Kom naar het 3-daagse vakevent Inzet op Maat. Hier voelt u letterlijk en figuurlijk wat duurzame inzetbaarheid inhoudt en wat u moet doen om er binnen uw organisatie mee aan de slag te gaan. Registreer je gratis!

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer