Nieuwe cao voor SWK-branches

0

De vakbonden en werkgevers zijn tot een akkoord gekomen over een nieuwe cao voor de SWK.

De cao heeft een looptijd van 1 juni 2009 tot en met 31 maart 2011. De werknemers krijgen per 1 januari 2011 een structurele loonsverhoging van 2 procent. Daarnaast krijgen de werknemers per 1 februari 2011 een eenmalige uitkering van 1 procent van het jaarsalaris van 2010. Deze eenmalige uitkering dienst ter compensatie voor het feit dat er in 2009 en in 2010 geen loonsverhoging is geweest. Werkgevers die in de periode vanaf juni 2009 al een loonsverhoging hebben toegekend, vooruitlopend op de loonsverhoging in de nog af te sluiten cao, kunnen deze verrekenen tot maximaal 1 procent.

Daarnaast is afgesproken dat de werknemer per 1 januari 2011 recht heeft op één extra scholingsdag. Er wordt ook een scholingsplan ontwikkeld dat voor 1 april 2011 nader uitgewerkt dient te worden.

Tot slot zullen werkgevers in het vervolg voor het inlenen van personeel, alleen nog gebruik maken van NEN-gecertificeerde uitzendbureaus.

De SWK-cao geldt voor juwelierswinkels, platenzaken, cd-winkels, parfumerieën en fotozaken.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer