Overname schoonmaakproject is overgang van onderneming

0

Een schoonmaakbedrijf dat een project van een ander schoonmaakbedrijf overneemt, moet de werknemers volgens hun oude arbeidsvoorwaarden laten werken ook al bepaalt de cao dat dat niet hoeft.

Er is sprake van een bedrijfsovername. Op grond van Nederlandse en Europese wetgeving gaan de arbeidsvoorwaarden van de werknemers mee naar nieuwe werkgever.

De situatie

Een werkneemster in dienst van een schoonmaakbedrijf is werkzaam op een schoonmaakproject bij een scholengemeenschap. Per 1 januari 2010 wordt het project overgenomen door een ander schoonmaakbedrijf. Werkneemster stemt schriftelijk in met de voortzetting van haar arbeidsovereenkomst door de nieuwe werkgever. Maar de werkneemster ontvangt geen nieuw contract en wordt na 1 januari ook niet meer opgeroepen voor werkzaamheden.

De vordering

De werkneemster vordert in een kort geding wedertewerkstelling en loondoorbetaling volgens haar (oude) arbeidsovereenkomst.

Het verweer

De werkgever beroept zich op cao voor het Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf waarin is bepaald dat de werkgever alleen werknemers met 1,5 jaar werkervaring een arbeidsovereenkomst hoeft aan te bieden.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat de cao-regeling in strijd is met Europese en Nederlandse wetgeving. Bij de overgang van een onderneming gaan de rechten en plichten van de oude werkgever ten opzichte van zijn werknemers automatisch over op de nieuwe werkgever (art. 7:663 BW). De regeling in de cao wijkt, ten nadele van de werknemers, af van de wettelijke regelingen. En dat is niet geoorloofd, oordeelt de kantonrechter.

Er is in dit geval sprake van een overgang van onderneming. Daarvoor is niet bepalend of er materiële activa wordt overgedragen. De activiteiten van een schoonmaakbedrijf draaien namelijk vooral om de medewerkers (HvJ 11 maart 1997, NJ 1998/377). De hele opdracht, met vrijwel alle werknemers, is overgegaan. Het gunnen van een opdracht van het ene schoonmaakbedrijf aan het andere kan volgens de rechtspraak ook een overgang van onderneming zijn ook al is er geen contractuele band tussen de bedrijven.

De conclusie is dat de oude arbeidsvoorwaarden van de werkneemster op grond van de wet automatisch zijn overgegaan op de nieuwe werkgever (art. 7:663 BW). Op 1 januari 2010 is de werkneemster dus in dienst gekomen bij haar nieuwe werkgever en had zij opgeroepen moeten worden voor werk. De vorderingen van de werkneemster worden toegewezen.

Bron:
LJN BM2849, Rechtbank Dordrecht sector kanton
Overgang van onderneming schoonmaakbranche
Kort geding, 23 april 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer