Premies WGA en ZW 2017 bekend

0

Op 1 september heeft UWV de premies en parameters voor de WGA- en ZW-premies 2017 gepubliceerd.

In de nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2017 presenteert UWV de bouwstenen waarmee per werkgever de gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) voor vast personeel en flexibel personeel en Ziektewet (ZW) voor flexibel personeel voor het premiejaar 2017 wordt berekend. Dat meldt AWVN op haar website.

Premies en parameters

De Raad van Bestuur van UWV stelt jaarlijks de premies en parameters vast door middel van het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Dit Besluit wordt jaarlijks gepubliceerd in de Staatscourant op 1 september. De Belastingdienst stuurt later in het jaar aan elke werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premie.

Werkhervattingskas

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat in 2017 uit twee premiecomponenten: een gedifferentieerde premie WGA en een gedifferentieerde premie ZW-flex. Voor kleine werkgevers gelden sectorale premies beide Whk-premiecomponenten. De premies per component zijn gelijk voor alle kleine werkgevers die behoren tot dezelfde sector. Grote werkgevers betalen twee op werkgeversniveau gedifferentieerde premies. Middelgrote werkgevers betalen twee premies die deels opgebouwd zijn uit een sectorale premie en deels uit een op werkgeversniveau gedifferentieerde premie.

Rekenhulp van UWV

UWV biedt werkgevers de mogelijkheid hun gedifferentieerde premies WGA en ZW voor 2017 globaal (het is een schatting) uit te rekenen via de Premiewijzer gedifferentieerde premie Whk.

Meer informatie

Staatscourant van 1 september 2016:
Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017

UWV:
Nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2017 (pdf)

Bronnen:
AWVN, Staatscourant, UWV.

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer