Principeakkoord cao gemeenten

0

Afgelopen vrijdagavond hebben de vakbonden en de VNG een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren.

De cao heeft een looptijd van twee jaar.

Werknemers ontvangen dit jaar eenmalig 1,5 procent. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering in 2010 en 2011 verhoogd met telkens 0,5 procent en het salaris wordt in 2011 verhoogd met 0,5 procent.

Eén procent van de eenmalige uitkering in 2010 kan structureel worden als de bonden en werkgevers het eens worden over een sociale leidraad begin 2011 wanneer de omvang van de bezuinigingen bekend zijn. In de sociale leidraad maken de partijen afspraken over hoe de bezuinigingen worden opgevangen. De uitgangspunten hierin zijn: minder externen, minder bureaucratie, modernisering en geen gedwongen ontslagen.

Het akkoord volgt op drie maanden van estafetteacties bij de gemeenten. De achterbannen van de verschillende partijen moeten het akkoord nog wel goedkeuren voordat er definitief een nieuwe cao komt. De partijen leggen het principeakkoord met een positief advies voor aan hun achterban.

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer