Onjuiste ziektemelding, geen recht op loon

2

Door een onjuiste ziektemelding heeft een uitzendkracht, met contract voor onbepaalde tijd, 25 dagen geen recht op loon.

De situatie

Een uitzendkracht met een contract voor onbepaalde tijd, gaat op 8 mei 2009 tijdens werktijd ziek naar huis. Dezelfde dag nog spreken de werkgever en de werknemer telefonisch af dat de werknemer op 11 mei weer aan het werk gaat. Maar de werknemer verschijnt die dag niet op zijn werk. De werkgever stelt een afrekening einde dienstverband op. Op 4 juni stuurt de werknemer zijn werkgever een brief. Daarin geeft hij aan dat hij zich op 11 mei ziek heeft gemeld en stelt hij zijn werkgever op de hoogte van het verloop van zijn ziekte. In een telefoongesprek op 11 juni wordt het de werknemer duidelijk dat hij volgens de werkgever niet meer in dienst is. Op 14 juni roept de werknemer de nietigheid van het ontslag in en stelt hij zich beschikbaar voor werk.

De vordering

De werknemer stelt dat er geen sprake is van een einde van het dienstverband. Hij zegt vanaf 11 mei 2009 arbeidsongeschikt te zijn en vordert het loon dat hij vanaf die datum onterecht niet meer heeft ontvangen. Ook wil hij, zodra hij is hersteld, weer aan het werk.

Het verweer

De werkgever stelt dat de werknemer, door op 11 mei niet op zijn werk te verschijnen, zelf heeft aangestuurd op een beëindiging van het dienstverband. Daarnaast zegt de werkgever dat de werknemer zich niet heeft ziek gemeld en dat hij ook niet ziek is.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat de werknemer niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij zich op 11 mei 2009 heeft ziek gemeld. De werkgever heeft hem niet op staande voet ontslagen en heeft ook geen contact meer opgenomen om te controleren of de werknemer het dienstverband wilde beëindigen. De werkgever had dan ook niet mogen aannemen de werknemer ontslag had genomen. Dat de werknemer een uitkering heeft aangevraagd, doet daar niet aan af.

De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake was van ontslag en dat daarom de arbeidsovereenkomst nog steeds voortduurt. De werkgever is dan ook verplicht de werknemer zijn loon te betalen, behalve over de periode van 11 mei tot 14 juni. Tijdens deze 25 werkdagen heeft de werknemer zonder geldige reden niet gewerkt. Pas op 14 juni 2009 heeft hij zich weer beschikbaar gesteld voor werkzaamheden. Het feit dat de werknemer na die datum niet meer heeft gewerkt, komt voor rekening van de werkgever. De vordering van de werknemer wordt toegewezen en de werkgever wordt veroordeeld om het loon vanaf 14 juni 2009 te betalen. Volgens de rechter is niet gebleken dat de werknemer nog ziek is of dat er een andere belemmering is waardoor de werknemer niet aan het werk zou kunnen, daarom kan hij zijn werkzaamheden gewoon hervatten.

Bron:
LJN BM1625, Kantonrechter Groningen
Geen arbeid, geen loon
Kort geding, 18 augustus 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

2 reacties

  1. Advies: Zoek een goede advocaat als je van een fase C man af wil. Zelf klooien kost je geld. Onbepaalde tijd contractanten hebben in NL de status van beschermde diersoorten bij de rechtelijke macht…

  2. Beschermde diersoorten? Geld alleen bij bepaalde klasses semi-(ambtenaren).

    Rechterlijke macht heeft duidelijke spelregels. Altijd gehad. Zit je toch met moeilijk geval heb je als “werkgever” zelf al flink geklooid.

Reageer