Schadeplichtigheid van werknemer na opzettelijk veroorzaakte arbeidsongeschiktheid

0

Arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door toedoen van een werkgever of door een werknemer: de veroorzaker draait voor de financiële gevolgen op.

DE FEITEN

Een werknemer heeft een arbeidsconflict gestart door tijdens werktijd en in strijd met het verbod op nevenwerkzaamheden, alsmede in strijd met zijn concurrentiebeding, concurrerende werkzaamheden te verrichten voor een ex-collega. Die heeft een eigen bedrijf gestart, vergelijkbaar met het bedrijf van de werkgever. Na ontdekking heeft de werknemer zich ziek gemeld, waarna de arbodienst constateert dat geen sprake is van lichamelijke oorzaken van de arbeidsongeschiktheid, maar van situationele arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsconflict. Het dienstverband is vervolgens ontbonden. De werkgever is in de laatste fase van de arbeidovereenkomst tot looninhouding overgegaan. Hij vordert in rechte schadevergoeding van de werknemer wegens wanprestatie tijdens zijn dienstverband en wil dat deels compenseren met het ingehouden loon. De werknemer vordert betaling van het ingehouden salaris, omdat hij arbeidsongeschikt was.

DE BESLISSING

De rechter neemt op grond van de feiten direct aan dat de werknemer wanprestatie heeft gepleegd ten opzichte van zijn werkgever. Daadwerkelijke schade aan de kant van de werkgever is echter nog niet gebleken en op het overtreden van het verbod tot nevenwerkzaamheden staat geen boete. De werkgever dient alsnog aan te tonen welke schade hij heeft geleden. De werknemer maakt geen aanspraak op het ingehouden loon bij arbeidsongeschiktheid, omdat deze arbeidsongeschiktheid rechtstreeks uit zijn eigen handelen voortvloeit en de werknemer zich daarvan bewust moet zijn geweest.

Kantonrechter Heerlen, 3 januari 2007, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2007, nr. 27

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer