Aansprakelijkheid voor gevolgen van overbelasting van werknemer

0

Arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door toedoen van een werkgever of door
een werknemer: de veroorzaker draait voor de financiële gevolgen
op.

DE FEITEN

Een werknemer met een ruim dienstverband raakt arbeidsongeschikt. De werkdruk is hem opgebroken. Zijn takenpakket is gaandeweg zeer uitgebreid, waardoor zijn verantwoordelijkheden aanzienlijk zijn toegenomen. Tevens is het aantal bereikbaarheidsdiensten bijna verdubbeld en binnen die diensten is de tijd van bereikbaar zijn plotseling met een aantal uren per dag verlengd. Deze tijdelijke maatregelen zijn nooit teruggedraaid, waarna de werknemer doordraaide, met een burnout tot gevolg. De werknemer bleek na twee jaar nog steeds volledig arbeidsongeschikt te zijn. De werknemer vordert schadevergoeding van zijn werkgever, die ontkent tekort te zijn geschoten in de zorgplicht.

DE BESLISSING

De Kantonrechter heeft een deskundigenonderzoek laten plaatsvinden. De bevindingen van de  betreffende psychiater zijn zodanig dat kan worden aangenomen dat de voortdurende psychische klachten niet zijn terug te voeren op privéomstandigheden, maar het gevolg zijn van de door de werknemer verrichte werkzaamheden. De werknemer heeft daarmee voldoende aangetoond schade te hebben geleden tijdens zijn dienstverband. De werkgever krijgt nog de kans te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, maar ziet daar vanaf. De werknemer krijgt de schadevergoeding toegewezen.

COMMENTAAR

Een goed werkgever dient ervoor te zorgen dat zijn werknemers niet overbelast raken, ook al zijn deze bereid tot het verrichten van extra werkzaamheden.

Kantonrechter Heerlen, 13 december 2006, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2007, nr. 26

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer