SETU goed ingeburgerd in uitzendland

0

De pioniersfase is voorbij; alle grote uitzenders ondersteunen inmiddels de SETU-standaarden voor digitale gegevensuitwisseling. Talloze inleners maken er ondertussen gebruik van. Voor de overheid is het verplicht.

De ontwikkelingen rond de SETU-standaarden staan niet stil. De uitzendbranche is grotendeels al wel bekend met het doel en de aard van de SETU-standaarden. Toch blijft het voor velen een complex onderwerp.

SETU: meer dan een IT-onderwerp
Sommigen zien SETU nog als een zuivere IT-aangelegenheid, maar aangezien wel duidelijk is dat het de business in het hart raakt, mag het inmiddels op brede interesse rekenen. Het is een echte business-keuze geworden – met uiteraard de nodige consequenties voor de IT. De vier standaarden (zie de leeswijzer) zijn al tijden beschikbaar en worden succesvol toegepast.

Pas toe of leg uit
Opname op de pas-toe-of-leg-uit-lijst van de overheid in 2009 was een mijlpaal voor de SETU-standaard. Met als gevolg een toename in de projecten, met name ook binnen de (semi) overheid. Op zich niet raar, want daar geldt nu een verplichting voor het gebruik van SETU. Maar ook buiten de overheid mist dit zijn werking niet; het zet aan tot verdere adoptie. En daar ligt nu dan ook de focus voor SETU.

SETU-waaier
Voor (diensten)leveranciers worden cursussen georganiseerd hoe ze SETU kunnen implementeren in hun systemen. Ook daar zijn al vele stappen gezet en ondertussen zijn er tal van leveranciers die de SETU-standaard ondersteunen. De tijd is nu rijp voor verdere adoptie van de standaard. Daarom is naast de SETU-leeswijzer, nu ook de SETU-waaier beschikbaar gekomen. De fysieke versie kan aangevraagd worden via info@setu.nl.

De toekomst
Ook al heeft SETU zichzelf als goede oplossing in de praktijk bewezen, nog niet alle spelers in de flexmarkt maken er gebruik van. Na de grote jongens volgen de middelgrote en meest innovatieve spelers. Deze verbreding zal zich uiteindelijk doorzetten tot aan de kleinere partijen in de markt. De sleutel ligt daarbij in handen van de softwareleveranciers. Naast verbreding in het soort organisaties (groot/klein, generalisten/niche-specialisten), zal ook het type flexbedrijven verbreden; behalve uitzenders en inleners zullen bijvoorbeeld ook detacheerders en payrollers overgaan op het gebruik van SETU.

Doorontwikkeling
Naast de focus op verbreding van de adoptie, blijft SETU zich in de toekomst bezig houden met het beheer van de huidige standaarden. Daar kan in de toekomst nieuwe functionaliteit aan worden toegevoegd. Denk daarbij aan communicatie met jobboards, payrolling enzovoort. Het centrale uitgangspunt daarbij is dat alleen nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd wanneer daar grote behoefte aan bestaat vanuit de praktijk. Beslissingen over nieuwe functionaliteiten zijn nog niet genomen, maar zodra daarover nieuws te melden is, leest u het op Flexmarkt.nl.

Meer informatie
Ook aan de slag met SETU? Dan is de nieuwe SETU-waaier een prima startpunt. Bekijk dan ook de presentatie die juni 2010 tijdens het Werkevent vertoond werd: SETU: Hoe kan ik morgen beginnen?.
Meer informatie over SETU vindt u op www.setu.nl/nl/aboutsetu

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer