Uitzendbureau moet controleren of uitzendkrachten goed verzekerd zijn

2

Een uitzendkracht die een verkeersongeval veroorzaakt en daarbij letsel oploopt, stelt met succes zowel de uitlener als de inlener aansprakelijk voor de schade.

 

De situatie

Een uitzendkracht van een van ’s werelds grootste uitzendorganisaties wordt in de zomer van 2006 als chauffeur uitgeleend aan een autoleasebedrijf. Op 4 augustus moet de werknemer in opdracht van het leasebedrijf, de inlener, een auto met caravan van Nijmegen naar Groningen brengen. Onderweg veroorzaakt hij een ongeval waarbij hij letsel oploopt. Ook de auto en een caravan lopen schade op. Dezelfde dag beëindigd de uitlener de arbeidsovereenkomst met de chauffeur.

De vordering

De chauffeur stelt zowel de uitlener, zijn werkgever, als de inlener aansprakelijk voor de schade: de geleden en de nog te lijden materiële en immateriële schade. Hij vindt dat zijn werkgever en de inlener zijn schade moeten vergoeden op grond van schending van hun zorgplicht (art. 7:658 BW) in samenhang met het beginsel van goed werkgeverschap en onrechtmatige daad.

Het oordeel

De kantonrechter geeft de werknemer gelijk. Het uitzendbureau en de inlener zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval.

Het uitzendbureau, de uitlener, beweert dat de werknemer helemaal geen schade heeft geleden. Maar het ongeval en de nekklachten van de werknemer hangen volgens de rechter wel degelijk met elkaar samen. Dit blijkt uit een serie huisartsbezoeken. Wel moet nog worden uitgezocht in welke mate de werknemer ‘eigen schuld’ had aan het ongeval en hoe groot de schade is.

Aansprakelijkheid uitlener

De uitzendbureau betwist dat het aansprakelijk is omdat het geen zeggenschap had over hoe de werknemer aan het verkeer deelnam. Daarnaast stelt het bureau dat er geen behoorlijke verzekering kon worden afgesloten. Een WEGAM-verzekering dekt alleen de schade als de werkgever aansprakelijk is, stelt de uitlener. En als hij de verzekering had afgesloten was hij niet aansprakelijk geweest omdat hij dan aan zijn zorgplicht had voldaan. Dat is een cirkelredenering, vindt de kantonrechter. Uit vaste jurisprudentie blijkt duidelijk dat een werkgever een deugdelijke verzekering moet afsluiten als zijn werknemers deelnemen aan het verkeer. Doet hij dit niet, dan is dat in strijd met zijn zorgplicht. Het belang van een goede verzekering is alleen maar groter omdat de uitlener geen toezicht kon houden op de werkzaamheden en omdat het werk bestond uit rijden op de openbare weg.

Aansprakelijkheid inlener

Ook de inlener vindt dat hij niet aansprakelijk is. Er was geen arbeidsovereenkomst met de werknemer, dus de zorgplicht was niet van toepassing. En alleen het niet afsluiten van een verzekering is geen onrechtmatige daad, vindt de inlener.

Maar de rechter oordeelt dat de inlener had op zijn minst moeten controleren of de uitzendkrachten, van wie het werk bestaat uit het rijden in lease-auto’s, goed verzekerd waren. De inlener had of zelf een passende verzekering moeten afsluiten of met het uitzendbureau verzekeringsafspraken moeten maken. Er is daarom sprake van een onrechtmatige daad van de inlener.

Bron:
LJN BP2572
, Kantonrechter Nijmegen
Inlenersaansprakelijkheid
Eerste aanleg, 12 november 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

2 reacties

  1. Hoe zit het dan met Poolse uitzendkrachten die een auto ter beschikking krijgen om van en naar het werk te gaan en daarbij een aantal mensen moeten meenemen ?

Reageer