Wetsvoorstel ketenaansprakelijkheid cao-loon

0

Behalve de werkgever worden ook alle opdrachtgevers in de keten verantwoordelijk voor het betalen van het cao-loon. Deze ketenaansprakelijkheid maakt deel uit van het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies, dat minister Asscher afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. De Raad van State heeft zijn bedenkingen.

De ketenaansprakelijkheid heeft voornamelijk betrekking op aannemers en uitzendbureaus in binnen- en buitenland.

In het wetsvoorstel zijn naast de ketenaansprakelijkheid onder meer de volgende maatregelen opgenomen:

  • Werknemers krijgen het volledige minimumloon uitbetaald. Werkgevers mogen niet langer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uitbetalen of bedragen inhouden op het minimumloon. Sommige werkgevers maken nu nog gebruik van deze constructie om zo minder belasting of sociale premies af te dragen.
  • De Inspectie SZW gaat de namen van gecontroleerde ondernemingen bekend maken, bijvoorbeeld van bedrijven die werknemers onderbetalen.
  • Loonstroken moeten transparanter worden en het minimumloon mag niet meer contant worden uitbetaald.
  • Werkgevers- en werknemersorganisaties en de Inspectie SZW gaan informatie uitwisselen als het vermoeden bestaat dat een werkgever de cao-afspraken niet nakomt.
  • Het verbeteren van de handhaafbaarheid van de Wet arbeid vreemdelingen door expliciet te bepalen dat de werkgever moet meewerken aan de vaststelling van de identiteit van de werknemer.

De Raad van State zet vraagtekens bij de onderbouwing van het probleem van de schijnconstructies. Minister Asscher zegt dat een exacte omvang van onderbetaling door schijnconstructies inderdaad lastig te bepalen is, maar de Inspectie SZW ziet volgens Asscher veel misstanden op de arbeidsmarkt als gevolg van schijnconstructies.

Correcte loonbetaling
Opdrachtgevers kunnen zich volgens BDO bij voldoende maatregelen beroepen op niet-verwijtbaarheid. Of er voldoende maatregelen zijn genomen is uiteindelijk aan de rechter, maar is te organiseren door contractueel verplichtingen op te leggen aan alle opdrachtnemers in de keten in combinatie met de inzet van opdrachtnemers die in bezit zijn van een keurmerk.

BDO stelt dat gezien het grote belang dat minister Asscher hecht aan het wetsvoorstel het  aan te raden is nu al voor te sorteren op het voorstel en de correcte loonbetaling in de keten te monitoren en te organiseren.

Bronnen: BDO, Ministerie SZW, Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer