Aanpassingen regelingen verlof en arbeidstijden

0

Per 1 januari 2015 mogen werknemers hun arbeidsduur eerder aanpassen en wordt het bevallings-/ouderschapsverlof uitgebreid. De regelingen voor kort- en langdurend zorgverlof worden per 1 juli 2015 verruimd.

Aanpassing arbeidsduur

De werknemer kan vanaf 1 januari 2015 één keer per jaar een nieuw verzoek tot aanpassing van de contractuele arbeidsduur indienen. Dat is nu nog één keer per twee jaar. Bij onvoorziene omstandigheden kan de werknemer binnen een jaar een nieuw verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur indienen. Bovendien mag de aanpassing tijdelijk zijn.

Ouderschapsverlof
Vanaf 1 januari 2015 gelden soepelere regels voor het ouderschapsverlof:

  • De werknemer kan verzoeken om elke gewenste wijze van opname (periode of opnamepatroon)  van het ouderschapsverlof. Tot nog toe was dat beperkt
  • De werknemer kan direc t na indiensttreding om opname van het (resterende) ouderschapsverlof verzoeken. Hij hoeft daarvoor niet meer minimaal een jaar in dienst te zijn
  • Op verzoek van de werknemer moet de werkgever een verklaring afgeven van de resterende aanspraak op ouderschapsverlof

Vaderverlof
Naast het recht op twee werkdagen betaald kraamverlof, hebben vaders vanaf 1 januari 2015 ook recht op drie dagen onbetaald verlof bij geboorte van hun kind. De werkgever mag dit niet weigeren.

Als de moeder overlijdt bij de geboorte van het kind, dan krijgt de vader het bevallingsverlof van de moeder.

Bevallingsverlof
Moeders van wie een baby na de bevalling of tijdens het bevallingsverlof langdurig in het ziekenhuis is opgenomen, krijgen vanaf 1 januari 2015 nog recht op tien weken bevallingsverlof nadat de baby uit het ziekenhuis komt.

Kort- en langdurig zorgverlof
De volgende wijzigingen van het kortdurend en langdurend zorgverlof gaan in per 1 juli 2015:

  • Het wordt ook mogelijk kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof op te nemen om mensen die niet directe familie zijn te helpen. Naast de partner, ouder of het kind, mag de werknemer dus ook zorgverlof opnemen voor een broer, zus, kleinkind of vrienden en bekenden
  • De werknemer mag voor ‘alle noodzakelijke zorg’ langdurend zorgverlof opnemen. Nu kan dat alleen voor iemand met een levensbedreigende ziekte

Bron: ondernemersplein.nl

Lees ook: Wetsvoorstel verlof en arbeidstijden door de Kamer

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer