HeadFirst werkt met goedgekeurd Tussenkomstmodel

0

Kennisbemiddelaar HeadFirst heeft goedkeuring gekregen op de door haar aan de Belastingdienst voorgelegde overeenkomst (tussenkomstmodel) voor het werken met zzp’ers. Dat betekent dat deze overeenkomst voldoet aan de richtlijnen van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA).

Het betreft een zogenoemd Tussenkomstmodel, bedoeld voor de driehoeksrelatie tussen de opdrachtgever (inhurende organisatie), de opdrachtnemer (zp’er) en de intermediair (HeadFirst).
De goedkeuring maakt de weg vrij om de meer dan 50 grote opdrachtgevers van HeadFirst en de ruim 20.000 bij het bedrijf aangesloten zp’ers volledig Wet DBA-proof te maken.

Goedgekeurde overeenkomst

Met de komst van de Wet DBA per 1 mei jl. wordt de arbeidsrelatie tussen de zp’er en zijn opdrachtgever met een scherpere blik bekeken. Waar voorheen een VAR gold als vrijwaring voor de opdrachtgever van de afdracht van loonheffing en premie werknemersverzekeringen, dient nu een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst als leidraad voor de samenwerking. Werken de opdrachtgever en zp’er in de praktijk conform deze overeenkomst, dan is er geen risico op naheffingen.

Onzekerheid in de markt

Veel organisaties die zelfstandigen inhuren, maken zich zorgen over dit risico. Mike Korenvaar, financieel directeur van HeadFirst: ‘We signaleren onzekerheid in de markt. Met name door onduidelijkheid over de interpretatie van de Belastingdienst van het begrip gezagsverhouding en daarmee de aanwezigheid van een dienstbetrekking.’ Korenvaar vervolgt: ‘Zowel de politiek als de Belastingdienst zouden inhurende organisaties beter moeten informeren. (..) Het kan niet de bedoeling van de wet zijn dat door de heersende onduidelijkheid organisaties voor de makkelijkste weg kiezen, namelijk het stoppen met de inhuur van zelfstandigen. Dat is bijzonder nadelig voor zp’ers, maar net zo goed voor de opdrachtgevers zelf. Door het werken met een goedgekeurde overeenkomst met duidelijke kaders en het ondernemen van de juiste acties, is het inhuurrisico dat voortkomt uit de Wet DBA goed beheersbaar.’

Implementatie

Met de goedkeuring van de Belastingdienst kan HeadFirst nu de volgende fase opstarten. Per 1 juli is het bedrijf gestart met de implementatie van de nieuwe overeenkomst bij alle zelfstandig professionals die via haar organisatie werken, veelal actief in de IT, projectmanagement, marketing, HR en financiële functies. Met opdrachtgevers worden nieuwe contracten afgesloten en werkwijzen afgestemd. Daarna is het zaak dat in de praktijk conform de goedgekeurde overeenkomst gewerkt wordt. HeadFirst adviseert en begeleidt haar opdrachtgevers hierin. Tot de opdrachtgevers van HeadFirst behoren veel (semi-)overheden, waaronder diverse ministeries, en organisaties in de FMCG-markt, het onderwijs, de farmaceutische industrie, de telecom-, energie-, transport-, bancaire en technische sector.

Ambitieus

Korenvaar: ‘We hebben officieel tot 1 mei 2017 om aan te passen aan de richtlijnen van de Wet DBA, maar we hebben als ambitieus streven dat al onze opdrachtgevers en aangesloten zp’ers voor 1 oktober volledig Wet DBA-proof zijn.’

Het Tussenkomstmodel van HeadFirst staat online.

Bron: HeadFirst

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer