NBBU en ABU waarschuwen voor gevolgen zzp-wet

1

Het wetsvoorstel dat nieuwe regels oplegt aan zzp’ers, de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL), houdt geen rekening met de positie van de zzp-intermediair.

‘Dat zorgt voor chaos, zo voorspel ik u. Alle betrokken partijen – de zzp’er, de opdrachtgever, de intermediair en ook de Belastingdienst – kunnen de dupe worden van de juridische onduidelijkheid’, zegt NBBU-directeur Marco Bastian.

Intermediair
De branche-organisatie heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, die zich donderdag 13 november over het onderwerp buigt. ‘Bij de ontwikkeling van het wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffing (BGL) en in discussies over zzp’ers wordt steeds gesproken over de opdrachtnemer en de opdrachtgever’, schrijft de brancheorganisatie. ‘Het wetsvoorstel houdt er geen rekening mee dat er bij het afsluiten van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vaak een intermediair betrokken is. Hierdoor kan er bij de interpretatie van wet- en regelgeving onduidelijkheid ontstaan over het opdrachtgeverschap bij driehoeksrelaties.’ De NBBU dringt er bij de kamerleden daarom op aan de zzp-intermediair een plek te geven in de wet.

Verhouding opdrachtnemer/opdrachtgever
Onduidelijk is volgens de NBBU of de intermediair in de BGL aangeduid wordt als opdrachtgever. In het wetsvoorstel staat bijvoorbeeld een stelling: De opdrachtnemer kan de werkzaamheden zonder toestemming van de opdrachtgever door iemand anders laten uitvoeren. In de situatie dat er ook een zzp-intermediair in het spel is, kan deze stelling niet opgaan. De intermediair heeft immers de relatie met de opdrachtgever opgebouwd en kan daarbij inbreng (willen) hebben.

Een ander voorbeeld is: het rechtstreeks afsluiten van een overeenkomst met de opdrachtnemer. Bij tussenkomst van een intermediair bestaan er ook overeenkomsten tussen opdrachtnemer en intermediair, en tussen opdrachtgever en intermediair.

Waar het volgens de NBBU om draait is dat bij het werken met zzp’ers het voor de fiscus duidelijk is dat de intermediair echt met een zelfstandige in zee is gegaan. Belangrijk daarbij is dat er geen gezagsverhouding is. De zzp’er werkt voor eigen rekening en risico.

ABU: minder zzp’er door BGL
Ook de ABU stelt dat het merendeel van de uitzendbureaus van mening dat de VAR goed functioneert en dat die uitzendbureaus problemen verwachten als gevolg van de voorgestelde Wet Beschikking geen loonheffing (BGL). Bijna 40% verwacht dat de BGL gaat zorgen voor minder inzet van zzp’ers. Bijna een derde (31%) denkt dat de BGL meer zekerheid zal bieden voor de opdrachtgever, maar ruim een kwart (27%) denkt dat dit juist niet zo is. Ook verwacht 31% duidelijk meer administratieve lasten na invoering van de BGL.

Jurriën Koops, directeur van de ABU, zegt hierover: ‘Als het parlement volgende maand over de BGL en het IBO-onderzoek (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) naar zzp komt te spreken, dan hoop ik dat ze de discussie willen verbreden. De ABU pleitte eerder dit jaar in het statement Naar een beter werkende arbeidsmarkt voor een bredere studie naar de aansluiting van het sociale stelsel bij de (toekomstige) flexibele arbeidsmarkt. Dat vraagt naar ons idee een bredere aanpak dan alleen een studie naar de (fiscale) kosten en baten van de zzp’er.’

Bron: NBBU/ABU

Lees ook: Veel kritiek op afschaffing VAR voor zzp’ers

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Mr. B.G.H. Lubliek op

    Het zal zeker afwachten zijn wat het Wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffing (BGL) gaat doen. Mijn vrees is al praktijkman dat er inderdaad minder ZZP’ers zullen worden ingeleend, per slot van rekening functioneert de VAR prima. Groot nadeel van het nieuwe wetsvoorstel is dat de opdrachtgevers er nogal wat extra werkzaamheden bij krijgen en je maar moet afwachten hoe dit later fiscaal gaat uitpakken.

    Beter is om een VAR verklaring telkens voor 3 jaar te verstrekken door de Belastingdienst. Flair Recruiters HTI&O Personnel / Bill Lubliek LLM

Reageer