Maand archieven: mei, 2009

Werkgeverschap
FAQ: uitzenden in tijden van recessie

We zitten middenin een economische crisis. De ene uitzendonderneming merkt er nauwelijks iets van, terwijl de andere op het punt staat om te vallen. Welke vragen hebben uitzendondernemingen in deze periode?

Werkgeverschap
Nieuwe regels bij ontslag via kantonrechter

Over de financiële gevolgen van de ‘nieuwe’ kantonrechtersformule, die per 1 januari 2009 is ingevoerd is al veel gezegd en geschreven. Naast deze ‘zuiniger’ wijze van berekenen van de ontslagvergoeding zijn er echter ook andere, voor de praktijk belangrijke, wijzigingen doorgevoerd.