FAQ: uitzenden binnen één concern

0

Met grote regelmaat komen vragen bij ons binnen over intra-concernuitzenden. Dat betekent dat er binnen één concern wordt uitgezonden.

Wanneer is sprake van een concernrelatie?

Als een werkgever en de derde hetzij in een groep zijn verbonden hetzij in een moeder-dochterrelatie tot elkaar staan, dan spreekt men over een concern (art. 2:24a BW).

Mag ik intra-concern uitzenden in fase A als ik het uitzendbeding uitsluit?

Nee, bij intra-concern uitzenden vervalt geheel fase A. Dus niet alleen het uitzendbeding maar ook fase A zonder uitzendbeding.

Toch snap ik het niet, wat heeft fase A hierin nu te maken met fase B?

Doordat in art. 7:691 lid 6 BW is bepaald dat het niet is toegestaan binnen een concern uit te zenden onder de uitzendfaciliteit, houdt dit in dat intra-concern uitzenden niet mogelijk is in fase A. Fase A is namelijk gebaseerd op een afwijking van de 26-wekentermijn van art. 7:691 BW. In lid 6 staat dat dit artikel niet van toepassing is in geval van intra-concern uitzenden. De mogelijkheid tot toepassing van dit artikel vervalt dus in zijn geheel en daarmee geheel fase A. In fase B en C is intra-concern uitzenden wel toegestaan. U dient dus bij een intra-concern uitzending minimaal een fase B-overeenkomst aan te bieden.

Bij intra-concern uitzenden komt de uitzendkracht direct in fase B. Mag ik dan de loondoorbetalingsverplichting uitsluiten?

Voor zover de uitzendkracht niet bij dezelfde uitzendonderneming in fase A heeft gewerkt mag in dit geval de loondoorbetalingsverplichting gedurende 26 weken in fase B worden uitgesloten. Als de uitzendkracht wel in fase A heeft gewerkt, worden die weken afgetrokken van het maximale aantal van 26 weken van de loondoorbetalingsuitsluiting.

Geldt intra-concern uitzenden ook voor werken met uitzendkrachten voor ons eigen uitzendbureau, dus mogen wij onze uitzendkrachten inschakelen om korte klussen voor ons te doen?

Intra-concern uitzenden wil zeggen dat de uitzendkracht van het ene bedrijf (BV) naar het andere bedrijf (BV) wordt uitgezonden, die beiden onder hetzelfde concern vallen.

Een uitzendkracht moet ‘ter beschikking worden gesteld aan een derde’. De derde moet echt een aparte juridische entiteit (andere BV) zijn. Kortom: u kunt geen uitzendkrachten naar uzelf uitzenden.

De uitzendkracht kan alleen via een ander uitzendbureau ingehuurd worden of u kunt de persoon als vaste medewerker in dienst nemen waarvoor het ketensysteem (3×3 regel) geldt.

Een uitzendkracht is in dienst van uitzendbureau A. Hij wordt door A uitgezonden naar bedrijf B. Het dienstverband tussen uitzendbureau A en de uitzendkracht eindigt na 26 weken (dus fase A is nog niet doorlopen). De uitzendkracht treedt aansluitend in dienst van uitzendbureau C dat binnen een holding is verbonden aan bedrijf B. Door C wordt de uitzendkracht weer uitgezonden naar B (in dezelfde functie). Mag uitzendbureau C de uitzendkracht nog 52 weken in fase A uitzenden?

Nee, dit is niet toegestaan. Op grond van opvolgend werkgeverschap zou uitzendbureau C de uitzendkracht nog 52 weken in fase A kunnen uitzenden. Maar doordat hier sprake is van intra- concern uitzenden (van uitzendbureau C naar bedrijf B binnen dezelfde holding), mag alleen in fase B. Dit betekent dat de uitzendkracht bij uitzendbureau C direct in fase B moet beginnen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer