App helpt intercendenten discriminatie tegen te gaan

0

Er is een app die intercedenten leert om te gaan met discriminatie op de werkvloer. Juist vandaag maakt het SCP bekend dat relatief veel allochtonen werkloos zijn, mede door discriminatie.

De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) heeft in samenwerking met de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en Add-App BV deze Continuous Learning App ontwikkeld.

Pilot 50 intercedenten
Eerder onderzoek in de uitzendbranche heeft uitgewezen dat bewustwording, kennis en kunde bij intercedenten belangrijke elementen zijn van een succesvolle aanpak. De nieuw ontwikkelde app speelt in op bewustwording en reflectie van de eigen vooroordelen en stereotypen. Ook reikt de app kennis en vaardigheden aan voor de intercedenten om discriminerende werkpraktijken te herkennen en met collega’s of klanten bespreekbaar te maken. De pilot wordt uitgezet onder 50 intercedenten en duurt een halfjaar. Adriana Stel, directeur van STOOF: ‘We hopen dat de deelnemende intercedenten een ambassadeursrol binnen de branche gaan vervullen, want diversiteit loont.’

Asscher: discriminatie ‘onaanvaardbaar’
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken liet vandaag nog eens weten het onaanvaardbaar te vinden als mensen op de arbeidsmarkt worden gediscrimineerd vanwege hun afkomst. Asscher zei dat dinsdag bij de presentatie van een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daaruit blijkt dat allochtonen veel vaker werkloos zijn dan autochtone Nederlanders. Dat lijkt voor een deel te komen doordat ze de dupe zijn van discriminatie.
Het SCP meldde vorige maand ook al dat in het afgelopen jaar een kwart van de Nederlanders een voorval heeft meegemaakt waarbij ze discriminatie hebben ervaren.
Asscher voelt zich door het rapport ‘extra gemotiveerd’ om discriminatie op de arbeidsmarkt effectiever en intensiever aan te pakken. Hij kondigde ‘een stevig pakket maatregelen’ aan om dit probleem aan te pakken. Wel wacht hij nog even op een advies van de Sociaal-Economische Raad.

ANP

Lees ook:

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer