‘Het is onmogelijk dat helft van zzp’ers schijnzelfstandige is’

0

Recentelijk heeft het Financieele Dagblad de afschaffing van het handhavingsmoratorium en de fiscale risico’s voor zzp’ers en opdrachtgevers belicht. Deze zorgen zijn terecht, gezien de toenemende vragen van opdrachtgevers. Goede informatie is cruciaal vanwege de aanzienlijke arbeidsrechtelijke en fiscale risico’s. Tegelijkertijd moeten we rust bewaren, elkaar ondersteunen en echte zelfstandigen blijven inhuren, terwijl we compliant gedrag aanmoedigen. Het is vooral opmerkelijk dat in het artikel misverstanden bestaan over het aantal schijnzelfstandigen, waarbij ongefundeerde cijfers worden gepresenteerd. Marion van Happen, ceo van HeadFirst Group, reageert hierop. 

Feiten en cijfers over zzp-populatie

De Nederlandse politiek en polder werken al langer aan een duidelijker onderscheid tussen werknemers en zzp’ers en aan een sterkere positie voor kwetsbare zzp’ers. Het is belangrijk om de discussie te baseren op feiten en cijfers, want alleen dan kunnen we samen tot uitvoerbaar beleid komen dat écht werkt.

Van de ongeveer 1,2 miljoen zzp’ers op de arbeidsmarkt vallen ruim 270.000 af als schijnzelfstandige, aangezien ze producten verkopen. Ook ongeveer 329.000 zzp’ers die hun arbeid aan particulieren aanbieden, vallen niet onder deze categorie. Bij zzp’ers die voor organisaties werken, zien we een groeiende groep met veel opdrachtgevers per jaar en kortlopende opdrachten. Dan blijven er ongeveer 210.000 over, wat neerkomt op ongeveer 17,35 procent van het totaal. Ook in deze groep is niet iedereen een schijnzelfstandige.

Positief saldo

Hoewel er discussie is over de houdbaarheid van het sociale stelsel, tonen onderzoeken aan dat zelfstandig professionals positieve resultaten opleveren voor overheid, bedrijfsleven en werkenden zelf. Hoewel er minder premies worden betaald, wordt dit ruimschoots gecompenseerd door hogere belastinginkomsten. Daarnaast kiest het merendeel van de zzp’ers heel bewust voor het ondernemerschap, is tevreden over de werkomstandigheden en zet zich graag in voor de Nederlandse arbeidsmarkt en economie.

Weg naar een werkbare oplossing

Marion van Happen: “Hoewel er vrije vogels en vogelvrijen tussen zitten, helpt het niet om te stellen dat de helft een schijnzelfstandige is. Het rechtsvermoeden van werknemerschap is een uitstekend voorstel om kwetsbare werkenden een betere positie te geven. Dit voorstel moet snel behandeld worden in de Tweede en Eerste Kamer, zodat het tijdig kan worden ingevoerd. Er is breed draagvlak in zowel de polder als het werkveld. Het is cruciaal om samen om de tafel te gaan en duidelijke ondernemerscriteria te formuleren, zodat zzp’ers en opdrachtgevers de duidelijkheid en erkenning krijgen die zij verdienen.”

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer