Flexmarkt Omzetranglijst: Alle marktsegmenten presteerden slechter dan in 2022

0

Het jaar 2023 gaat niet de boeken in als het allerbeste jaar voor de flexbranche. Toch was het voor de deelnemers aan de Flexmarkt Omzetranglijst geen slecht jaar. Zeker in vergelijking met de ABU Marktmonitor, die voor heel 2023 een omzetdaling van 1,9 procent laat zien.

Die daling in de ABU Marktmonitor wordt ook weerspiegeld in de Omzetranglijst. Het zijn de grote generieke bureaus, zoals Randstad, RGF, Manpower en Adecco, die gegevens aanleveren voor de ABU Marktmonitor. Vrijwel zonder uitzondering daalde de omzet bij deze bureaus in 2023. In de top van de Omzetranglijst zien we dan ook relatief veel dalende omzetten. Er is echter een positieve uitzondering: OTTO Work Force groeit nog altijd stevig door. “Volledig gerealiseerd door organische groei”, aldus ceo Frank van Gool. En ook voor 2024 wordt groei voorzien. Van Gool verwacht dat de hele groep in 2024 een omzet haalt van meer dan 1 miljard euro.

Flexomzet Nederland groeit met 5,9%

Volgens het CBS groeide de omzet in de flexbranche (SBI 78) met 5,9 procent. De groei van de Top 100 van de Omzetranglijst, goed voor bijna de helft van de flexomzet in Nederland, komt gemiddeld uit op 5,3 procent. Lager dus dan het totale marktgemiddelde. Dat komt vooral door de grote, generieke bureaus die zwaar op het resultaat drukken. Als deze buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt de groei van deelnemers aan de Omzetranglijst maar liefst 12,3 procent.

Vorig jaar stonden er elf bureaus in de lijst met een gedaalde omzet. Dit jaar zijn het er 23. Dit heeft gevolgen voor de verschillende omzetklassen. Vorig jaar telde de omzetklasse >500 miljoen euro elf bedrijven, nu nog negen. Olympia en YoungCapital zijn uit deze omzetklasse gevallen.

Groei lager dan in 2022

De groeicijfers van de verschillende marktsegmenten lagen in 2023 een stuk lager dan in het jaar ervoor. Zo groeide het segment MKB generiek met 8,6 procent. Een schamele groei als je het vergelijkt met 2022: toen bedroeg deze nog 24,9 procent. Of wat te denken van het segment IT, dat in de nieuwe lijst de een-na-grootste groeier is met 17 procent, maar vorig jaar een plus van maar liefst 36,5 procent noteerde. Er is slechts één segment dat een vergelijkbare groei heeft als vorig jaar: De msp’s en brokers realiseerden in 2023 een groei van 17,7 procent (19 in 2022). Het is daarmee het best presterende marktsegment qua omzet in 2023.

Dubbelcijferige groei brokers en msp’s

De brokers en msp’s zetten veelal weer dubbelcijferige groeicijfers neer. Nash Squared is de uitzondering. Vorig jaar nog goed voor een groei van 9,7 procent, nu een kleine daling van 2,9 procent. Vooral Flextender zag de omzet in het afgelopen jaar omhoog knallen. Van 200 miljoen euro in 2022 naar 340 miljoen euro in 2023. Een groei van 70 procent, die Flextender de award voor FlexTopGroeier oplevert. Overigens bedroeg de omzet in 2021 nog 140 miljoen euro. Daar is dus in twee jaar tijd 200 miljoen euro aan toegevoegd.

De brokers en msp’s hebben nog altijd de wind mee. Volgens Jan Jaap Westland, vorig jaar in Flexmarkt, komt dat vooral door de centralisatiedrang bij opdrachtgevers. ”Opdrachtgevers zijn op zoek naar één centraal platform in plaats van verschillende platforms. Naar één punt van inhuur in plaats van diverse bureaus en zzp’ers. Ze willen die verbrokkeling en fragmentatie niet meer.” Van deze trend profiteren de brokers en msp’s nog steeds.

Hogere tarieven

In het marktsegment Agro & Groen viel het groeipercentage terug van 6,2 naar 1,9 procent. Deze daling komt vrijwel geheel op het conto van Abiant, dat een omzetdaling van 10,8 procent noteert. De andere agrobemiddelaars rapporteren vrijwel allemaal groeicijfers die rond het hogere gemiddelde van 2022 liggen.

Hoger opgeleiden

Als er een ranglijst voor de verschillende marktsegmenten zou worden opgemaakt, dan valt op dat de segmenten waar gemiddeld meer hoger opgeleiden worden bemiddeld, topposities innemen. Het segment IT groeit met 17 procent, de detachering van hoger opgeleiden met 12,6 procent en het segment Technici met 11,5 procent. Vrijwel geen bureau in deze segmenten rapporteert een daling van de omzet ten opzichte van 2022. Sterker nog, de groei is over het algemeen (een stuk) hoger dan het marktgemiddelde. Deze bureaus konden hogere tarieven vragen voor hun schaarse professionals. Natuurlijk is er arbeidsmarktkrapte over de hele linie, maar vooral voor schaarse specialisten komt dit tot uiting in veel hogere tarieven, en daarmee omzetstijgingen.

Detacheerders

Voor deze segmenten, in ieder geval de detacheerders, geldt tevens dat ze aantrekkelijker zijn voor kandidaten. Ze krijgen immers (sneller) een vast contract en er wordt veel in hun ontwikkeling geïnvesteerd door de detacheringsorganisaties. Zo blijkt uit de Marktmonitor van de VvDN, de branchevereniging van detacheerders, dat 60 procent van de werknemers een vast dienstverband heeft bij het detacheringsbureau. Daarnaast wordt gemiddeld 4 procent van de loonsom in ontwikkeling geïnvesteerd, met uitschieters tot wel 10 procent. Een aantrekkelijk aanbod voor mensen die ontwikkeling en zekerheid, toch in combinatie met afwisseling, belangrijk vinden. Zeker in deze schaarse arbeidsmarkt geldt dus: wie de man heeft, heeft de business.

HR-services

Vorig jaar leek het er nog op dat payrollers die switchten naar HR- en/of backofficedienstverlening een fundament legden voor bestendige groei. Die groeistuip van 2022 lijkt van korte duur. Gemiddeld daalde de omzet in dit segment met 11,7 procent. Wellicht zou die nog lager zijn uitgevallen als alle dienstverleners die vorig jaar cijfers aanleverden dat dit jaar ook hadden gedaan. Enkele bureaus gaven echter te kennen “dit jaar graag een keertje over te slaan”. Backofficedienstverlening is ook een zeer concurrerende markt aan het worden, met ambitieuze nieuwkomers zoals Jex. Dit zet de omzetten onder druk.

Wtta

Goed nieuws voor backofficedienstverleners lijkt het voorstel voor de Wet toelating terbeschikkingstelling arbeidskrachten (Wtta). Onderdeel van dit wetsvoorstel is onder andere het storten van een waarborgsom van 100.000 euro. Als een uitlener gebruikmaakt van een backofficedienstverlener, hoeft die niet zelf deze waarborgsom op te hoesten. Dat maakt zakendoen met een backofficepartij aantrekkelijk(er).

Nieuwe binnenkomers

In vergelijking met de Omzetranglijst van vorig jaar staan er nu zeventien partijen in die ‘nieuw’ zijn. Hoogste nieuwe binnenkomer is Sthree, dat met een omzet van ruim 400 miljoen euro goed is voor een 13de plaats in de ranglijst. People2.0 (voorheen WePayPeople) leverde na afwezigheid vorig jaar ook weer cijfers aan en komt op de 53ste plaats uit, net voor die andere nieuwe binnenkomer, Synprofs. Ook GI Group (62), dat Kelly Services overnam, is nieuw in de lijst.

Maar het is vooral Freep.nl die met een klapper binnenkomt. Met een omzetgroei van respectievelijk 103,2 procent is Freep meteen FlexTopGroeier in zijn omzetklasse (tot 20 miljoen). Er was in deze klasse nog wel stevige concurrentie van nieuwkomer Just Good People, dat een groei van 101,7 procent rapporteert.

Haike Spek en Ruben Hoogervorst, oprichters van Freep

Prognoses 2024

Flexmarkt vraagt naast de omzetgegevens ook altijd een prognose voor het lopende jaar. Precies de helft van de bedrijven uit de top 100 leverde die aan. Van de vijftig organisaties die een prognose voor de omzet in 2024 aanleverden, was er slechts één die dit jaar een daling voorziet. Nu zouden de organisaties die geen prognose aanleverden natuurlijk ook een daling kunnen voorzien, maar flexondernemers lijken dus optimistisch over de groeikansen in 2024.

Gemiddeld wordt een omzetstijging van 16,6 procent voorzien. Dat is dus ruim hoger dan de dit jaar gerealiseerde groei van 5,3 procent of, exclusief ‘de grote spelers’, 12,3 procent. BAS HR, dat ten opzichte van 2022 een dalende omzet in 2023 rapporteerde, is het meest optimistisch voor 2024. De omzet zou, met 115 procent groei, ruim moeten verdubbelen dit jaar. Flexfamily, een bemiddelaar die zich op het mkb richt, was het zuinigst met een groeipercentage van 0,6 procent. Overigens betekent dat voor Flexfamily dat er dit jaar nog altijd een miljoen euro omzet wordt toegevoegd. Redwave Group denkt dit jaar dezelfde omzet te realiseren als vorig jaar.

In het segment Agro durfden de meeste flexbedrijven wel een voorspelling aan. Gemiddeld genomen wordt hier dubbelcijferige groei voorzien. De agrospecialisten rekenen gemiddeld op een omzetgroei van 13,7 procent.

De brokers/msp’s durven juist een voorspelling voor 2024 niet aan, of laten deze vanuit strategische overwegingen achterwege. Uitzondering is Circle8Group, dat een kleine 15 procent groei ziet. Daarmee zou in 2024 de ‘magische omzetgrens’ van 1 miljard euro worden geslecht.

Tip! Lees ook: Flexmarkt Omzetranglijst Terug naar normaal?

Voortekenen ongunstig?

Uitzendondernemers zijn zelf dus positief over 2024, maar de voortekenen zijn dat vooralsnog niet. De beursgenoteerde flexondernemingen noemen de markt uitdagend, de ABU Marktmonitor laat dalende aantallen uitzenduren zien en de omzet trekt niet aan. Ook diverse experts zijn niet positief. Maar flexibiliteit zit uiteraard in de genen van de flexbranche. Het aanpassingsvermogen is groot en er is ruimte voor innovatie. Volgend jaar weer een Omzetranglijst met veel sterke stijgers?

Prognose ING

Begin 2024 publiceerde ING een rapport met de titel ‘Grim outlook for the European staffing sector in 2024’. Voor Nederland wordt een daling voorzien van het uitzendvolume. Zo zou het aantal uitzenduren in Nederland in 2024 met circa 5 procent dalen, vooral als gevolg van verslechterende economische omstandigheden, aldus de bankiers. Ook wordt het inschakelen van uitzendkrachten duurder door striktere regelgeving. Dat zet een rem op de vraag. Het inschakelen van zzp’ers is dan een alternatief, aldus de bankiers van ING.

De ondernemers uit de Flexmarkt Top 100 Omzetranglijst zijn dus positiever – althans degenen die een prognoses aanleverden – dan de ING. Al zijn omzet en uitzenduren natuurlijk verschillende grootheden. De uitzenduren dalen momenteel veel harder dan de uitzendomzet (door stijgend tarief) als naar de ABU Marktmonitor wordt gekeken. De uitzendomzet van de aan de monitor deelnemende bedrijven daalde met circa 1 procent in het eerste kwartaal van 2024.

Over Auteur

Reageer