‘Inhuurmarkt structureel anders door corona’

0

De coronacrisis heeft gevolgen voor de economie en daarmee ook voor de arbeidsmarkt en externe inhuur. Dat stelt HeadFirst Group dat navraag deed bij haar ruim tweehonderd opdrachtgevers uit diverse sectoren over hun verwachtingen en visie op de inhuurmarkt na de zomer van 2020.

De technologiesector en overheden verwachten na de zomer goedkoper externe professionals in te kunnen huren. Opdrachtgevers in deze sectorenverwachten gelijkblijvende of dalende tarieven. De dienstverlenende sector verwacht juist dat er schaarste op de arbeidsmarkt blijft en dat de tarieven voor externe professionals gelijk blijven of zelfs stijgen. De industriesector is verdeeld: een meerderheid van de opdrachtgevers verwacht gelijkblijvende tarieven, 20% van de ondervraagden verwacht een stijging en een andere 20% verwacht juist een daling van de tarieven.

Omvang flexibele schil industrie neemt af

Opdrachtgevers werd ook gevraagd naar hun verwachting van de omvang van hun flexibele schil van professionals. In de industriesector wordt een structurele daling van de flexibele schil verwacht, 55% van de opdrachtgevers noemt een afname tot 20%. De techindustrie verwacht geen daling, maar verwacht wel een langere hersteltijd nodig te hebben. Zij verwachten in 2021 weer terug te zijn op het oude niveau.De dienstverlenende sector en overheden voorzien een snel herstel. Beide sectoren verwachten direct na de zomer weer terug te zijn op het oude niveau.

Bekijk de infographic ‘Impact van corona op externe inhuur’

Thuiswerken een blijvertje

De ondervraagde opdrachtgevers, actief in uiteenlopende sectoren, zijn het met elkaar eens dat ‘thuiswerken een blijvertje’ is. In het post corona tijdperk wordt niet teruggegaan naar het ‘oude’. Een meerderheid van de opdrachtgevers actief in de dienstverlenende sector of de publieke sector verwacht zelfs dat het thuiswerken structureel meer dan 40% toeneemt ten opzicht van de periode pre-corona. De technologiesector en industriesector verwachten ook een toename, maar kleinschaliger dan de eerdergenoemde sectoren. Het lijkt voor de hand liggend dat te maken heeft met dat in de technologie- en industriesector, te typeren als de ‘maakindustrie’, thuiswerken minder makkelijk is in vergelijking met de dienstverlenende sector.

Productiviteit zakelijke dienstverlening

Het coronavirus heeft zijn invloed op de productiviteit binnen organisaties, door beperkende maatregelen van de overheid, doordat werk niet of in mindere mate op afstand uitgevoerd kan worden of doordat professionals thuis minder productief zijn door afleiding in hun omgeving. Daartegenover staat dat een deel van de professionals juist productiever is door het wegvallen van bijvoorbeeld reistijd en overlegstructuren. Wat betreft de organisatieproductiviteit is de dienstverlenende sector het meest optimistisch gestemd:  65% van de ondervraagde opdrachtgevers in deze sector verwacht in 2020 weer terug te zijn op het oude niveau. De overige sectoren daarentegen verwachten een langer herstel nodig te hebben, waarbij een meerderheid van de industriesector verwacht pas in 2021 of zelfs later terug te zijn op het oude niveau.

 

 

Over Auteur

Reageer