Voorstel minimumtarief zzp’er en zelfstandigenverklaring online

0

Het wetsvoorstel Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring staat nu online ter consultatie. Dat betekent dat de markt (zzp’ers, opdrachtgevers, intermediairs) tot 9 december a.s. kunnen reageren en hun input kunnen geven.

En dat is wel degelijk zinvol volgens de regering. “De wetgeving rond zzp is ook zeer complex en de bewindspersonen hechten aan de input van betrokkenen.”

DBA-debacle

De Wet DBA is door toenmalig staatssecretaris Wiebes in 2016 ingevoerd. Het werd, zoals vrijwel elke marktpartij voorspelde, een debacle. Door de onuitvoerbaarheid is de handhaving van de Wet DBA (grotendeels) uitgesteld naar 2021.
Het is aan minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om de Wet DBA te repareren. Daarvoor heeft hij deze zomer de eerste contouren bekendgemaakt. De drie belangrijke pijlers onder de ‘nieuwe’ wet DBA worden:

  1. Een minimumtarief voor zzp’ers van € 16,- per uur
  2. Een opdrachtgeversverklaring; die opdrachtgevers via een webmodule kunnen verkrijgen (webmodule wordt verwacht medio 2020)
  3. Een zelfstandigenverklaring; een opt out voor zzp’ers die meer dan € 75,- per uur verdienen.

Lees ook: Wet DBA update

Het wetsvoorstel Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring dat nu online staat heeft dus betrekking op punt 1 en punt 3.

Minimumtarief

Met het minimumtarief van € 16,- per uur wil het kabinet de zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt beschermen. Dit minimumtarief moet ervoor zorgen dat zzp’ers kunnen leven van hun werk en dat ze zich daarnaast kunnen verzekeren tegen of sparen voor slechtere tijden. Het minimumtarief gaat gelden voor alle uren die een zzp’er aan een opdracht besteedt. Het tarief is exclusief directe kosten die een zzp’er voor een klus maakt: kosten voor materiaal komen dus bovenop de zestien euro per uur.

Zelfstandigenverklaring

De zzp’ers die meer dan € 75,- per uur verdienen, krijgen de mogelijkheid om een zelfstandigenverklaring te gebruiken. Het kabinet wil de zzp’ers aan de bovenkant van de markt met deze ‘opt out’ meer ruimte bieden om vrij te ondernemen.
Met de zelfstandigenverklaring geven zzp’ers (als zij zijn ingeschreven bij de KvK) hun opdrachtgevers de garantie dat zij ook daadwerkelijk zelfstandige zijn en niet achteraf als werknemer zal worden aangemerkt (en de opdrachtgever dus geen risico loopt op naheffingen, zoals de loonheffing). Deze zelfstandigenverklaring is overigens maximaal een jaar geldig.

Na de internetconsultatie vraagt het kabinet advies van de Raad van State. Daarna wordt het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bron: PW./overheid.nl

Over Auteur

Reageer