Wet Werk en Zekerheid aangenomen

0

De Tweede Kamer heeft gisteren de wet Werk en Zekerheid aangenomen. Vorige week is op verzoek van de Kamer al bepaald dat de flexmaatregel pas per 1 juli 2015 ingaat.

Met uitzondering van PVV, SP, Partij voor de Dieren en 50PLUS stemde hele Kamer dinsdag voor deze wet. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is ‘ontzettend blij’ dat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet om de arbeidsmarkt te hervormen.

Sociaal akkoord
De Wet Werk en Zekerheid bevat een uitwerking van het sociaal akkoord dat het kabinet vorig jaar met vakbonden en werkgevers heeft gesloten. De Wet Werk en Zekerheid regelt een hervorming van het ontslagrecht en de WW en verbetert de positie van flexwerkers.

Ketenbepaling
De invoering van de aanpassing van de ketenbepaling is verschoven naar 1 juli 2015. Asscher wilde aanvankelijk dat flexwerkers al vanaf 1 juli dit jaar na twee jaar recht krijgen op een vast contract, in plaats van na drie jaar zoals nu nog het geval is. Ook gaat de opvolgingsperiode – de onderbreking van de keten – van drie naar zes maanden. Een Kamermeerderheid heeft om uitstel gevraagd uit vrees dat die maatregel averechts zal werken, gezien de economische crisis. Bedrijven zullen jongeren dan nog eerder ontslaan, om te voorkomen dat ze hun na twee jaar een vaste baan moeten aanbieden. VVD en D66 hebben daarom vorige week een amendement ingediend om het flexvoorstel pas op 1 juli 2015 te laten ingaan. Asscher is daarmee akkoord gegaan.

Beperken uitzendbeding
Op dit moment staat in het Burgerlijk Wetboek dat er maximaal 26 weken gebruik kan worden gemaakt van het uitzendbeding. Hierbij kan tot nu toe wel onbeperkt bij cao worden afgeweken. Met de Wet Werk en Zekerheid wordt de mogelijkheid om bij cao af te wijken van de wettelijke termijn beperkt tot 78 gewerkte weken. Uitzendkrachten maken na anderhalf jaar dus aanspraak op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie. 

Begrenzing uitsluiting loondoorbetaling
Je mag in de arbeidsovereenkomst opnemen dat er tijdens de eerste zes maanden geen loondoorbetalingsplicht is. Als je bijvoorbeeld een werknemer in een bepaalde week niet nodig hebt, hoef je geen loon te betalen. Maar waar je deze periode van zes maanden nu nog onbeperkt kan verlengen in de cao, mag dat straks na zes maanden niet meer als het om structurele werkzaamheden gaat. 

Ontslagrecht
Door de wet Werk en Zekerheid verandert ook het ontslagrecht. De ontslagvergoeding wordt vanaf 1 juli 2015 aan banden gelegd en de ontslagprocedure wordt – volgens het Kabinet – simpeler en sneller. Verder wordt de duur van de WW beperkt tot 24 maanden.


ANP/Redactie Flexmarkt

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer