Zeven zaken die een recruiter in een cv wil zien

0

Uit een Europees onderzoek van Page Personnel, onder meer in Nederland, blijkt dat recruiters en kandidaten een cv vaak heel anders beoordelen. Een recruiter wil een volledig beeld van alle kwalificaties, plus een persoonlijk profiel. Een gat in het CV is echter geen probleem meer en ‘opleuken’ mag.

Er zijn 7 elementen die een recruiter per se in een cv wil zien:

 1. Verschillende functies binnen één bedrijf
  Een belangrijk verschil in de zienswijze van recruiters en kandidaten is het vermelden van alle vervulde functies binnen één bedrijf; 25% van de kandidaten geeft aan dat zij niet alle functies vermelden als zij meerdere functies binnen hetzelfde bedrijf hebben vervuld. Dit terwijl bijna alle recruiters (96,7%) dit wel relevant vinden. Voor recruiteres zijn de verschillende taken en verantwoordelijkheden juist van wezenlijk belang. Zij kunnen hier onder meer het groeipad dat een kandidaat heeft afgelegd, aan aflezen.
 2. Beknopt alle vacaturevereisten melden
  Andere zaken die door recruiters als belangrijk aangemerkt worden, zijn ‘beknoptheid’ (98,3%) en ‘kwalificaties’ (100%). Zij zien het liefst een cv van maximaal twee pagina’s. Dit betekent dat kandidaten zich moet beperken tot de belangrijkste gegevens, zonder dat zij cruciale informatie weglaten. Want elke recruiter neemt als eerste weegpunt mee of een kandidaat aan alle in de vacature opgesomde vereisten voldoet.
 3. Gat in cv, geen probleem
  Een gat in het cv werd vroeger als een probleem gezien, maar nu niet meer. Volgens het onderzoek vindt 92% van de Nederlandse recruiters het geen probleem wanneer een kandidaat langere tijd zonder werk heeft gezeten. “Misschien dat dit in het verleden werd gezien als een teken van incompetentie, maar de tijden zijn veranderd,” stelt Joost Fortuin, managing director van Page Personnel Nederland. “Het is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld om een sabbatical van een jaar te nemen, of om de tijd te nemen om een studie te volgen of voor je kinderen te zorgen.
  Recruiters letten overigens wel op de logische opbouw en continuïteit van een carrière zoals die in een cv wordt weergegeven. Zij lezen hieraan af in hoeverre een kandidaat zich heeft gespecialiseerd en over branchespecifieke kennis beschikt.
 4. Opleuken cv is ‘ok’
  44 procent van de Nederlandse recruiters vindt het geen probleem wanneer kandidaten hun cv rooskleuriger voorstellen dan de werkelijkheid. Bijna een kwart (23%) van de Nederlandse kandidaten vindt zelf ook dat zij hun cv wel een beetje mogen opleuken. Fortuin “Wanneer je iets wilt verkopen, dan doe je je best om de feiten zo mooi mogelijk weer te geven. Vergelijk het bijvoorbeeld met het verhuren van je appartement via Airbnb: je kiest de foto’s waarop je huis er zo groot en zo mooi mogelijk uitziet. Dat is prima, zolang je huurders maar wel je appartement herkennen bij aankomst. Hetzelfde geldt voor je cv.”
 5. Persoonlijke noot
  Negen van de tien recruiters vindt het belangrijk om de persoonlijke motivatie van een kandidaat te weten en 84% raadt aan om ook hobby’s te vermelden. “Het geeft de werkgever niet alleen een beeld van de persoonlijkheid van de kandidaat, het kan er ook voor zorgen dat een cv opvalt in de grote stapel,” zegt Fortuin. “Een kandidaat die iets uitzonderlijks heeft bereikt, of een unieke passie heeft, zullen recruiters eerder onthouden. Ingegeven door onze Calvinistische aard zijn kandidaten hier vaak nog te terughoudend in. Ze laten daarmee echt kansen liggen.”
 6. Loyaliteit
  De Nederlandse recruiters (96%) vinden het zeer goed overkomen wanneer een kandidaat langer dan twee jaar bij hetzelfde bedrijf heeft gewerkt. “En dat is niet voor niets. In een arbeidsmarkt die door de toenemende vraag sterk in beweging is, is loyaliteit een belangrijk goed,” weet Fortuin. “Werkgevers zijn gebaat bij continuïteit en als een werkzoekende het afgelopen jaar vier verschillende werkgevers had, dan is de kans groot dat de vacature binnen afzienbare tijd weer gevuld moet worden.”
 7. Bekende merken
  Een kandidaat heeft ook een streepje voor wanneer hij voor een bekend merk heeft gewerkt; volgens 81% van de kandidaten en 90,4% van de recruiters weegt dat aspect mee.
  Opvallend is dat recruiters daarentegen duidelijk minder hechten aan vrijwilligerswerk (15,4%) dan dat kandidaten denken (41,6%).

Het onderzoek van Page Personnel is uitgevoerd in 12 landen (Nederland, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Portugal, Zweden, Frankrijk, Zwitserland, Turkije, Polen en België ) onder 4.245 kandidaten en 619 recruitment consultants.

Bron: PageGroup

Lees ook: ‘Potentieel kandidaat belangrijker dan cv’

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer