UWV: personeelstekort in alle beroepsgroepen

0

De krapte op de arbeidsmarkt is in het tweede kwartaal zo hoog opgelopen dat er nu in alle beroepsgroepen sprake is van een tekort aan personeel. Er zijn veel meer vacatures en veel minder mensen die ze kunnen vervullen.

Dat blijkt uit de Spanningsindicator van UWV.

De krapte berekent UWV aan de hand van het aantal openstaande vacatures en het aantal personen dat korter dan een half jaar een WW-uitkering heeft. Alle onderzochte 92 verschillende beroepsgroepen kwalificeert UWV als ‘krap’ of ‘zeer krap’.

Begin dit jaar was er nog geen sprake van krapte bij reisbegeleiders, schilders en metaalspuiters, hulpkrachten bouw en chauffeurs, maar halverwege dit jaar golden deze beroepsgroepen ook als krap. De grootste krapte op de arbeidsmarkt is momenteel bij onder meer ingenieurs, elektriciens, machinemonteurs, verpleegkundigen en softwareontwikkelaars.

Meer vacatures, minder mensen

UVW stelt ook vast dat het aantal vacatures in het tweede kwartaal vergeleken met een jaar eerder met 44% is toegenomen, terwijl het aantal mensen met een WW-uitkering dat nog recent gewerkt had in dezelfde periode nam af met 31%. Conclusie: veel meer vacatures dus en veel minder mensen die ze kunnen vervullen.

Spanningsindicator

Hierdoor was de krapte op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2022 twee keer zo groot als een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2021 kwam de Spanningsindicator uit op een waarde van 2.6. In het tweede kwartaal van 2022 was dat toegenomen tot 5.4.

Lees ook: CBS: opnieuw records gebroken op overspannen arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt remt economie

Het tekort aan personeel heeft steeds vaker invloed op de economie en welvaart in Nederland. Door het tekort aan personeel worden sommige bedrijven zelfs gedwongen hun deuren te sluiten. “Lange tijd heeft de economie de arbeidsmarkt bepaald. Nu de krapte op de arbeidsmarkt zulke extreme vormen heeft aangenomen lijkt die relatie deels omgedraaid”, concludeert Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur van UWV. “In alle sectoren hebben bedrijven en organisaties inmiddels last van personeelstekorten. Dit heeft een nadelig effect op de economische groei.”

Wervingsmethodes aanpassen

Traditionele wervingsmethodes helpen werkgevers al langer niet meer vanwege de krapte. Een aantal werkgevers zet ook in op intensievere werving en andere wervingskanalen, stelt UWV. Ook biedt men soms een hoger salaris of direct een vast contract. Daarnaast dienen werkgevers anders te kijken naar kandidaten. Een kandidaat die op het eerste oog misschien niet geschikt lijkt is door middel van extra inspanning of omscholing misschien toch geschikt te maken.

Lees ook: Krapte dwingt bedrijven eisen sollicitanten bij te stellen

 

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer