Aantal werklozen gedaald

1

De werkloosheid is voor het eerst sinds de zomer van 2008, toen de financiële crisis uitbrak, afgenomen.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het voegt eraan toe dat het "nog te vroeg is om te spreken van een omslag in de ontwikkeling".

De voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode februari-april uit op 437.000 personen, negenduizend minder dan in de vorige driemaandsperiode.

Een zwaluw maakt nog geen zomer. Volgens het CBS blijkt uit recent beschikbaar gekomen gegevens dat de situatie op de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van 2010 nog niet is verbeterd. Zo was er ook een verdere daling van het aantal openstaande vacatures en kromp het aantal banen fors.

Het aantal mensen met een WW-uitkering daalde in april met negenduizend tot 309.000, meldde woensdagUWV WERKbedrijf. Er werden 42.000 WW-uitkeringen beëindigd, waarvan de helft omdat mensen weer aan de slag gingen.

De cijfers van het UWV verschillen van die van het CBS, doordat mensen die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen verplicht zijn zich daar in te schrijven. Het CBS rekent tot werklozen de mensen die minder dan twaalf uur per week werken, maar die wel meer zouden willen werken. Daar zijn ook mensen bij die geen uitkering ontvangen.

Het werkloosheidspercentage is gedaald van 6,1 procent over de periode januari tot en met maart naar 5,9 procent over de periode van februari tot en met april. Een jaar eerder was dit nog 4,6 procent.

Uit de cijfers van het UWV komt naar voren dat er vooral in de industrie meer vraag is naar personeel dan een jaar geleden, maar de financiële instellingen meldden daarentegen een kwart minder vacatures.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Hebben we ook goed gekeken naar iedereen die in de bouw tijdelijk in de ww heeft gezeten (lange winter), en naar alle bedrijven die vanwege de economie mensen tijdelijk in de ww heeft gezet?
    Als we al deze punten meenemen zien de getallen er waarschijnlijk anders uit. Cijfers kun je dus maken zoasl je ze wilt zien. Nu nog een keer realistische cijfers en dan ga ik de berichten beter lezen.

Reageer