CNV: pas detacheringslijn aan

0

Het debat over arbeidsmigratie heeft een te hoog ‘goed-fout-gehalte.’ Nederland doet er beter aan zich in te zetten voor aanpassing van de detacheringslijn.

Dat zegt de nieuwe CNV-voorzitter Maurice Limmen.

Limmen reageert hiermee op de veelal negatieve houding tegenover werknemers uit Polen en ander Midden-Europese landen. Deze discussie is weer opgelaaid nu sinds 1 januari ook Bulgaren en Roemenen overal binnen de EU mogen gaan werken.

Tweedeling
Het probleem zit volgens Limmen in het feit dat de arbeidsvoorwaardenstandaard in Europa dikwijls lager ligt dan in Nederland. Dat heeft een aanzuigende werking om in Nederland te komen werken, stelt Limmen. ‘De tweedeling in werknemersrechten is weliswaar legaal, maar werkt ongewenste concurrentie in de hand. Om dat tegen te gaan, moet de zogenaamde Detacheringsrichtlijn worden aangepast, zodat arbeidsvoorwaarden van Nederlandse en EU-werknemers die hier komen werken op een gelijk, fatsoenlijk, niveau gebracht worden.’
Europese werknemers die hier komen werken vallen onder de geldende Nederlandse arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden, zwangerschapsverlof en loon. Europese regelgeving mag dat niet ondermijnen. Nu is het echter mogelijk onderscheid te maken tussen gedetacheerde en gewone werknemers uit de EU, bijvoorbeeld bij de opbouw van pensioen en het toekennen van onkostenvergoedingen. ‘Dat is een slechte zaak’, aldus Limmen.

Inhakend op het debat in de Tweede Kamer donderdagavond over arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa, zei Limmen: ‘Concurrentie op arbeidsvoorwaarden zal Nederland nooit winnen. Nederland moet het juist hebben van productiviteit, innovatie, en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Dit feit wordt door veel politici en het bedrijfsleven in het debat over arbeidsmigratie over het hoofd gezien.’

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer