Feiten en fabels over flexmigranten in Nederland

0

Vorig jaar hebben ABU- en NBBU-leden gezamenlijk circa 120.000 arbeidsmigranten bemiddeld. De meeste uitzendbureaus zorgen voor goede huisvesting en van verdringing op de arbeidsmarkt is geen sprake.

Conclusr research deed in opdracht van de ABU en NBBU onderzoek naar flexmigranten in Nederland in 2016.

7 feiten over arbeidsmigranten in Nederland:

 1. in 2016 werkten via ABU- en NBBU-intermediairs in ons land 119.598 flexmigranten (gemiddeld 399 per organisatie)
 2. de meeste flexmigranten (79%) zijn in 2016 van Poolse komaf. Op afstand volgen flexmigranten met andere nationaliteiten, respectievelijk Roemenië, Duitsland, Hongarije en Litouwen (samen 12,6%).
 3. de meeste flexmigranten (60%) zijn tussen 18 en 30 jaar oud.
 4. de meeste flexmigranten zijn werkzaam in Noord-Limburg (7,7%), Noord-Holland-Noord (7,2%) en Noordoost-Brabant (7%). In deze regio’s zijn in totaal meer dan 26.000 flexmigranten werkzaam.
 5. de sectoren waarin de meeste flexmigranten werkzaam zijn, zijn de logistieke sector (32%), de land- en tuinbouw (samen 25%) en de voedingsindustrie (18%).
 6. flexmigranten zijn gemiddeld 44 weken in dienst. Van de flexmigranten zit 73% in uitzendfase A / 1 of 2; 22% zit in fase B / 3 en 5% zit in Fase C / 4. Het gemiddelde dienstverband van een arbeidsmigrant in Nederland is 44 weken.
 7. in totaal wordt 70% van de flexmigranten bemiddeld in huisvesting. Dit wordt met name door inhuur via een woonbemiddelaar gedaan (83%).

Geen arbeidsverdringing

Sinds 2014 kunnen Roemenen en Bulgaren zonder werkvergunning in Nederland aan de slag. Ook uit dit onderzoek blijkt dat dit niet heeft geleid tot een grote toestroom van Bulgaren en Roemenen naar Nederland.
Vanuit de samenleving en politiek wordt bedrijven die werken met arbeidsmigranten vaak verweten dat zij arbeidsverdringing in de hand werken. Het blijkt echter dat flexmigranten voornamelijk werken in sectoren waarvoor nauwelijks Nederlandse arbeidskrachten te vinden zijn. Arbeidsmigranten leveren een wezenlijke bijdrage aan de productiviteit en Nederlandse export en zijn dus belangrijk voor de Nederlandse economie.

Malafide praktijken tegengaan

Demissionair minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher vreesde dat met de komst van meer arbeidsmigranten de kans op arbeidsverdringing groter werd, zeker als malafide uitzendbureaus flexmigranten onderbetalen. De Inspectie SZW heeft vorig jaar voor 1,3 miljoen euro aan boetes uitgedeeld aan uitzendbureaus wegens onderbetaling, waarbij het in de meeste gevallen Poolse flexkrachten betrof. Het ministerie stelt vast dat het merendeel van de (uitzend)bedrijven zich houdt zich aan de wet- en regelgeving.
Ook de ABU en NBBU willen onderbetaling en uitbuiting tegengaan en streven een gelijk arbeidsvoorwaardelijk speelveld en goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Daarom pleiten de brancheorganisaties voor:

 • geen belemmerende administratieve lasten bij registratie van nieuwkomers in de GBA of de RNI.
 • meer ruimte binnen gemeenten voor huisvesting van deze onmisbare groep flexibele arbeidskrachten.
 • een sluitende aanpak van arbeidsmarktfraude door meer publiek-private samenwerking.
 • inachtneming van het SNF-huisvestingscertificaat bij het gemeentelijk huisvestingsbeleid

Bron: NBBU

Lees ook:

 

 

Over Auteur

Reageer