Boetes uitzendbureaus om onderbetaling

0

De Inspectie SZW heeft vorig jaar bij controle van 500 uitzendbureaus voor 1,3 miljoen euro aan boetes uitgedeeld. De meeste bekeuringen werden gegeven wegens onderbetaling van (Poolse) uitzendkrachten. 

Van de 204 uitzendkrachten die werden onderbetaald was ruim de helft (59%) Pool. De misstanden vinden vooral plaats in de land- en tuinbouw, metaal en industrie, horeca, detailhandel, bouw en schoonmaak, meldde de Inspectie woensdag.

Polen ‘kwetsbaar’

Het merendeel van de ruim achthonderd klachten over uitzendbureaus kwam vorig jaar van Poolse werknemers. Het ging volgens de Inspectie vooral om meldingen over arbeidstijden, loon en inhoudingen.
Onderzoeksstichting SOMO en stichting FairWork meldden een jaar gelden dat Poolse werknemers door hun afhankelijkheid van uitzendbureaus ‘extreem kwetsbaar’ zijn voor uitbuiting. Zij stelden dat de zelfregulering van de uitzendsector niet werkt.

ABU: branche draagt bij aan aanpak

Volgens de ABU draagt de branche echter wel degelijk bij aan de aanpak van het probleem. “Meldingen zijn vaak afkomstig van onze eigen instanties, vorig jaar waren dat er vier- tot vijfhonderd”, vertelt directeur Jurriën Koops. Hij noemt het goed nieuws dat de Inspectie steeds beter in staat is om op basis van risicoanalyses “de foute bedrijven” te vinden. “Wij helpen daarmee. Ik wil het succes niet claimen, maar wel aangeven dat de samenwerking tussen publiek en privaat zijn vruchten begint af te werpen.”
Malafide uitzendbureaus helemaal uitbannen zal niet lukken, denkt Koops. “Maar we kunnen het ze vrijwel onmogelijk maken.” Meer inspectiecapaciteit zou daarbij welkom zijn, vindt de ABU-directeur.

Interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU)

Vorig jaar zijn 221 inspecties uitgevoerd binnen het reguliere project uitzendbureau, zo meldt het ministerie van SZW. Er zijn in totaal 396 werkgevers gecontroleerd, waarbij het ging om 210 uitzendbureaus en 186 inlenende bedrijven. Bij 33% van de 221 inspecties zijn overtredingen geconstateerd.
Daarnaast is er een speciaal interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU)  Dit team richt zich vooral op complexere zaken, waarbij ook belastingfraude, schijnconstructies, uitkeringsfraude een rol kunnen spelen. Dit team heeft vorig jaar 10 inspecties verricht, waarbij 73 werkgevers zijn gecontroleerd, 20 uitzendbureaus en 53 inlenende bedrijven. Bij 70% van de inspecties zijn er overtredingen geconstateerd.

Malafide uitzendbureaus

Maar ook tijdens andere controles van de Inspectie, niet direct gericht op uitzendbureaus, komen malafide uitzendbureaus in beeld. Zo zijn bij die controles vorig jaar ook 216 uitzendbureaus geïnspecteerd, waarbij 19% van hen overtredingen werden geconstateerd. Het hoge handhavingspercentage van het interventieteam bewijst volgens het ministerie van SZW dat de risicoanalyse van de Inspectie steeds beter wordt. Maar het geeft ook aan dat er nog steeds misstanden worden aangetroffen.

Checklist uitzendbureau

Het ministerie van van Sociale Zaken adviseert inlenende bedrijven én uitzendbureaus om regelmatig te controleren of het uitzendbureau voldoet aan de negen punten van de checklist die de Inspectie SZW samen met de Belastingdienst en de uitzendbranche zelf heeft opgesteld (www.checklistuitzendbureaus.nl). Criteria zijn onder meer: Is het uitzendbureau gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA)?, Heeft het uitzendbureau een G-rekening?

12.000 uitzendbureaus

Het ministerie stelt overigens tegelijkertijd dat het merendeel van de (uitzend)bedrijven zich houdt zich aan de wet- en regelgeving.
In 2015 werkten 156.000 Polen in ons land. Zij vormen verreweg de grootste groep werknemers uit EU-lidstaten in ons land, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in februari dit jaar. Ongeveer 770.000 mensen werken jaarlijks in ons land als uitzendkracht. Er zijn meer dan 12.000 uitzendbureaus. Ook zijn er nog veel andere bedrijven die arbeidskrachten aanbieden.

Bron: ANP/Ministerie SZW

Lees ook: Aanscherping WAS in 2017

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer