Controle op cao-bepalingen SNA-keurmerk

0

Stichting Normering Arbeid (SNA) gaat vanaf 1 juli 2014 controleren of organisaties met een SNA-keurmerk negen essentiële cao-bepalingen naleven.

Het gaat om negen bepalingen die toegevoegd zijn aan het keurmerk. Deze hebben onder meer betrekking op feestdagen en kort verzuim bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding.

Dit heeft vooral gevolgen voor uitzendorganisaties die uitsluitend een SNA-keurmerk hebben, maar die niet zijn aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Leden van de ABU en NBBU worden al gecontroleerd op cao-bepalingen.

Met de toevoeging van cao-bepalingen aan het SNA-keurmerk wil SNA bijdragen aan bescherming van de werknemersbelangen in de branche. Het keurmerk is een ‘dynamisch’ keurmerk dat zich zo nodig aanpast aan veranderingen in wet- en regelgeving, maatschappelijke- en brancheontwikkelingen.

In overleg met sociale partners heeft SNA geconcludeerd dat naleving van de cao steeds belangrijker is geworden. Vanaf 1 juli worden in een periode van een jaar alle gecertificeerde en aangemelde uitzendondernemingen op deze cao-bepalingen gecontroleerd.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer