Asscher: ‘Verdringing door arbeidsmigranten voorkomen’

0

Minister Asscher gaat onderzoeken hoe verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt kan worden voorkomen. De toestroom van arbeidsmigranten maakt de kans op verdringing groter, als zij via malafide uitzendbureaus veel minder betaald krijgen dan Nederlandse werknemers.

Nederland kent relatief veel laag opgeleide arbeidsmigranten en weinig hoogopgeleide arbeidsmigranten. Die verhouding moet veranderen, zegt Asscher, onder meer omdat hoogopgeleide arbeidsmigranten meer kans maken op succesvolle integratie. Nederland heeft afspraken gemaakt met Bulgarije en Roemenië om arbeidsmigranten te informeren over hun kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Asscher wil ook met Polen soortgelijke afspraken maken.

Een aantal Nederlandse gemeenten start een pilot met het invoeren van een participatiecontract voor migranten. Met dat contract onderschrijven nieuwkomers ondermeer de Nederlandse grondrechten en de rechtsstaat. In oktober wordt met de pilotgemeenten besproken hoe de pilot wordt vormgegeven.

Gecertificeerde uitzendbureaus
De minister heeft ook afspraken gemaakt met de supermarktbranche en LTO over het tegengaan van misstanden in de land- en tuinbouw. Supermarkten gaan in sectoren zoals de champignons en de glastuinbouw alleen nog producten afnemen van telers die werken met gecertificeerde uitzendbureaus. Zo moet worden voorkomen dat malafide uitzendbureaus geld verdienen aan Oost-Europese werknemers.

Om de gemeenten beter in staat te stellen lokaal beleid te voeren op de komst van arbeidsmigranten en om beter in kaart te krijgen hoeveel werknemers uit andere EU-landen in Nederland zijn, gaat het kabinet door met het verbeteren van de registratie van arbeidsmigranten. De gemeente Westland heeft een methode ontwikkeld om EU-arbeidsmigranten te registreren in de gemeentelijke basisadministratie. Minister Asscher wil dat ook andere gemeenten met deze methode gaan werken.

Bron: Ministerie SZW

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer