Tag: hoogopgeleiden

Flexwerkers
Flexibele krachten de oplossing voor innovatie?

Er is nog altijd een mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod. HR-professionals hebben moeite met het vinden en behouden van talent. Hoewel het aantal nieuwe vacatures stijgt, blijft het werkloosheidscijfer hoog. Flexibele krachten worden juist als oplossing gezien voor innovatie en verandering binnen een bedrijf, blijkt uit het trendrapport van Fastflex en ABN AMRO.

Flexwerkers
Asscher: ‘Verdringing door arbeidsmigranten voorkomen’

Minister Asscher gaat onderzoeken hoe verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt kan worden voorkomen. De toestroom van arbeidsmigranten maakt de kans op verdringing groter, als zij via malafide uitzendbureaus veel minder betaald krijgen dan Nederlandse werknemers.

Arbeidsmarkt
ILO waarschuwt voor hoge jeugdwerkloosheid

De torenhoge jeugdwerkloosheid dreigt littekens achter te laten op een hele generatie, vooral in de Europese Unie. Dat ondermijnt op de langere termijn ook de vooruitzichten voor economische groei. Daarvoor waarschuwt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in een rapport dat vorige week is verschenen.

Arbeidsmarkt
Mbo’ers komen moeilijk aan baan

Mensen met een gemiddeld opleidingsniveau vinden steeds minder makkelijk een baan. De werkgelegenheid voor deze groep – veelal mbo’ers- is in 10 jaar tijd met 4,5 procent afgenomen. In 2011 was 5,3 procent van de gemiddeld opgeleiden werkloos.