Iets meer uitzendbanen na zwaar coronajaar

0

De coronacrisis heeft tot groot verlies aan uitzendbanen geleid. Maar er is sprake van herstel. Van het derde op het vierde kwartaal kwamen er bij uitzendbureaus 13.000 banen bij, een stijging van 2%.

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt ‘minder turbulent’

In het vierde kwartaal van 2020 daalde zowel het aantal banen en vacatures als de werkloosheid. Vergeleken met het derde kwartaal waren er 14.000 banen minder. Het CBS noemt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt terecht ‘minder turbulent’. In het 2e kwartaal van 2020 – het kwartaal waarin de coronacrisis uitbrak – daalde het aantal banen namelijk met 297.000 ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Een recorddaling. Maar in het 3e kwartaal – toen de coronamaatregelen werden versoepeld – herstelde dit weer gedeeltelijk met een groei in het aantal banen van 164.000 ten opzichte van het 2e kwartaal.

Iets meer uitzendbanen

De coronacrisis heeft tot groot verlies aan uitzendbanen geleid. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder daalde in het vierde kwartaal het aantal banen het meest bij de uitzendbureaus (-121.000).
Maar van het derde op het vierde kwartaal kwamen er bij uitzendbureaus 13.000 banen bij, een stijging van 2%. Deze stijging is gelijk aan die van het tweede op het derde kwartaal. In het tweede ‘corona’kwartaal nam het aantal uitzendbanen nog af met 15,8%.

Lees ook: Coronacrisis leidt tot recordverlies van uitzendbanen

Het aantal banen in de uitzendbranche is nu op hetzelfde niveau als in het vierde kwartaal van 2015.

Bron: CBS

Openstaande vacatures

Eind december stonden 210.000 vacatures open, dit is 6.000 minder dan in het 3e  kwartaal. In dat kwartaal was het aantal openstaande vacatures juist met 16.000 opgelopen, na twee kwartalen krimp. In de afgelopen vier kwartalen is het aantal openstaande vacatures in totaal met 76.000 afgenomen.
Eind december stonden de meeste vacatures open in de handel (40.000), de zorg (38.000) en de zakelijke dienstverlening (33.000). Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor ruim de helft van alle openstaande vacatures.

De vacaturegraad nam in het 4e kwartaal af tot 25. Dat wil zeggen dat er 25 vacatures zijn per duizend banen van werknemers. Halverwege 2019 bereikte de vacaturegraad zijn hoogste stand, met 34 vacatures per duizend banen.

Spanning arbeidsmarkt iets opgelopen

Hoewel het aantal vacatures in het vierde kwartaal afnam, nam het aantal werklozen sterker af. Hierdoor is de spanning op de arbeidsmarkt iets toegenomen tot 55 vacatures per 100 werklozen. Een kwartaal eerder waren dat er 51 en medio 2019 werd nog een recordstand van 93 vacatures per 100 werklozen gemeten.

Minder flexkrachten

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie groeide de afgelopen jaren tot twee miljoen in de tweede helft van 2018. In de loop van 2019 zette echter een daling in, die vooral aan het begin van de coronacrisis relatief sterk was. Na het 2e kwartaal van 2020 nam het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie niet verder af. In het vierde kwartaal van 2020 waren er 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, 177.000 minder dan in het vierde kwartaal van 2019.
Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie nam in dezelfde periode toe, maar minder sterk dan voorheen. Het aantal zzp’ers nam met 53.000 eveneens toe, naar 1,2 miljoen in het vierde kwartaal van 2020.

Lees ook: CBS: ook herstel uitzendbranche

Volg Flexmarkt op LinkedIn:

Over Auteur

Reageer