Spanning arbeidsmarkt neemt af, minder uitzendbanen

0

Na zeven kwartalen van oplopende spanning is de arbeidsmarkt in het derde kwartaal iets minder krap geworden. Meer werkenden kregen een vaste baan en het aantal zelfstandigen groeit. Het aantal uitzendbanen daalde daarentegen.

Dit blijkt uit de arbeidsmarktcijfers van het CBS over het derde kwartaal van 2022.

Nog altijd is er krapte op de arbeidsmarkt; de spanning op de arbeidsmarkt is alleen iets afgenomen. Aan het eind van het derde kwartaal stonden tegenover elke 100 werklozen 121 vacatures.

Openstaande vacatures

Volgens het CBS stonden er eind september 449.000 vacatures open, 17.000 minder dan aan het einde van het tweede kwartaal. Dit is de eerste daling in het aantal vacatures na acht achtereenvolgende kwartalen.

In bijna alle sectoren nam het aantal vacatures af in het derde kwartaal ten opzichte van het kwartaal daarvoor. In de handel was de afname het sterkst. In de zorg nam het aantal vacatures daarentegen nog toe. Dat geldt ook voor de bedrijfstak vervoer en opslag en openbaar bestuur.
Net als in voorgaande kwartalen stonden de meeste vacatures open in de handel (92.000), de zakelijke dienstverlening (73.000) en de zorg (68.000). Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor de helft van alle openstaande vacatures.

Meer zelfstandigen

Het aantal banen in Nederland stijgt nog steeds (circa 11,5 miljoen). Er kwamen meer mensen met een vaste arbeidsrelatie bij, maar vooral meer zelfstandigen. Het aantal zelfstandigen steeg afgelopen kwartaal met 35.000 (+1,4%). Nederland telt nu ruim 2,5 miljoen zelfstandigen. Ruim 1 op de 5 banen wordt daarmee vervuld door een zelfstandigen.

Minder uitzendbanen en flexcontracten

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie daalde in het derde kwartaal. Deze afname kwam vooral doordat het aantal flexibele werknemers dat een vaste arbeidsrelatie heeft gekregen sterk toenam in het afgelopen kwartaal.

De uitzendbranche doet het minder goed. Bij de uitzendbureaus waren er in het derde kwartaal 14.000 banen minder dan in het voorgaande kwartaal (-1,8%). In het tweede kwartaal daalde het aantal banen in de uitzendbranche ook al, met 9.000 (-1,1%).

Noot van de redactie:

Deze meest recente cijfers wijken wat betreft de uitzendbanen af van eerdere cijfers van het CBS. Eerder meldde het CBS over het tweede kwartaal van dit jaar nog een (lichte) groei van het aantal uitzendbanen (+6.000) ten opzichte van het kwartaal daarvoor.
In het eerste kwartaal was er volgens het CBS nog sprake van een forse groei in uitzendbanen van 57.000 ten opzichte van het kwartaal daarvoor.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer